Lide můj, naslouchej učení mému

6. září 2015

Biblický text: Žalm 78,1-8; Host pořadu: Jiří Beneš

Poučující. Pro Asafa.
Lide můj, naslouchej učení mému, k slovům úst mých nakloň ucho,
otevřu svá ústa ku přísloví, předložím hádanky dávnověké.
Co jsme slýchali a o čem víme,
to, co nám otcové vyprávěli, nebudeme tajit jejich synům.

Budeme vyprávět budoucímu pokolení o Hospodinových chvályhodných činech,
o mocných skutcích a divech, jež konal.

Stanovil svědectví v Jákobovi, vydal zákon v Izraeli a přikázal našim otcům,
aby s tím seznamovali své syny,
aby o tom vědělo budoucí pokolení,
synové, kteří se zrodí.

Ti to budou dále vyprávět svým synům,
aby složili důvěru v Boha a na Boží skutky nezapomínali,
aby zachovávali vždy jeho přikázání,
a nebyli jako jejich otcové, to umíněné, vzdorné pokolení,
pokolení nestálého srdce, jehož duch nezůstal věrný Bohu.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu