Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti!

26. leden 2014

Biblický text: Žalm 4; Host pořadu: Biblista Jiří Beneš, docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.

Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!

"Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež.
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha.
Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu."

Mnozí říkají: "Kdo nám dá užít dobrých věcí?"
Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu