Kdo vyhraje v soutěži nejkrásnějších stromů roku 2002?

24. červen 2002

Nejen v těchto dnech, ale až do 31. srpna 2002 se můžete rozhlížet kolem sebe, hledat a vybírat zajímavé stromy i celá stromořadí. Ve spolupráci s Botanickou zahradou Univerzity Karlovy v Praze vyhlásila brněnská nadace Partnerství zajímavou akci pro rok 2002. A doufejme, že nejen pro tento rok. Totiž strom nebo stromořadí roku 2002.

Není to soutěž typu hledání královny krásy, jejím cílem je upozornit na potřebnost a význam stromů v našem životě a umožnit každému představit jeho nejkrásnější strom a jeho příběh. To je důležitá podmínka.

Návrhy mohou podávat jednotlivci, skupiny, obce i města a občanská sdružení. Měly by obsahovat: důvod, proč je strom navržen a jeho příběh, pokud je znám. Dále fotografie nebo obrázek stromu, určení lokality, kde se strom nebo stromořadí nachází, druh stromu a jeho přibližné stáří.

Návrhy podávejte na adrese Strom života, nadace Partnerství, Panská 7, 602 00 Brno do 31. srpna tohoto roku. Obálku označte heslem Strom roku. Odborná porota vybere z těchto vašich návrhů dvanáct finalistů - stromů a stromořadí. Jejich fotografie budou zveřejněny v září v časopise Květy a o vítězi rozhodne hlasování čtenářů. Vítěz bude vyhlášen u příležitosti Dne stromů v České republice 20. října 2002.

Spustit audio