Karel Kyncl

Český publicista, reportér a novinář (6. ledna 1927 – 1. dubna 1997)

V roce 1969 putujícím zpravodajem po jihovýchodní Asii. V roce 1969 mu byla zakázána novinářská a kulturní práce. Byl činný v samizdatu, pracoval na klinice jako dokumentátor, na nádraží jako prodavač zmrzliny. Po propuštění z vazby (politickým vězněm v Ruzyni a na Borech) přijal v roce 1982 nabídku britské vlády, a legálně se vystěhoval do Velké Británie. Tam pracoval v letech 1983–1990 jako redaktor měsíčníku Index on Censorship, a současně spolupracoval s BBC, Svobodnou Evropou, exilovými časopisy, s televizními stanicemi v Británii i jinde v západní Evropě, a londýnským deníkem The Independent. V srpnu 1990 se stal stálým zpravodajem ČsRo v Londýně. Napsal knihu Moje Británie.

„Němci jsou pünktlich, Angličani jsou chladní, Češi jsou… no, to radši nebudu řikat. (smích) Jedním slovem, jednou větou, a dokonce ani jedním článkem se nedá charakterizovat jakýkoli národ.“

Sledujte nás

Další osobnosti