Jan Žižka

Jan Žižka ve Čtenářském deníku

Listy dvou Janů II - Jan Žižka z Trocnova (MP3)

Narodil se kolem roku 1360 - podle pověsti pod trocnovským dubem. Jistě ovšem o něm víme pouze to, co dělal v posledních šesti letech svého dlouhého života, tedy mezi lety 1419 a 1424. Jeho předchozí osudy můžeme domýšlet jen z kusých zmínek nemnoha pramenů.

Pocházel z nižší šlechty, žil na jihu Čech, byl ženat, v mládí byl zraněn a neviděl na jedno oko. Až roku 1408 vstoupil do velké historie, když se zbojníky vedenými Matějem Vůdcem vyhlásil nepřátelství Jindřichovi z Rožmberka a královskému městu České Budějovice.

Logo

Roku 1409 Václav IV. Žižku omilostnil. O rok později se Žižka vydal do Polska, aby jako žoldnéř krále Vladislava II. Jagella bojoval proti řádu německých rytířů. Je možné, že se zúčastnil bitvy u Grunwaldu. Roku 1414 koupil v Praze dům a sloužil králi.

Z pramenů se posléze vynořuje až v roce 1419, kdy se jako přívrženec Husova učení zúčastnil první pražské defenestrace. Téhož roku opustil Prahu a odešel do Plzně, působiště kněze Korandy.

V krvavých srážkách s katolíky v okolí Plzně husité pod jeho velením poprvé srazili vozy a touto defenzivní bojovou strategií dosáhli větších úspěchů než lépe vyzbrojení protivníci. Jako vynalézavý stratég se Žižka projevil i při tažení z Plzně do právě vznikajícího Tábora roku 1420 v bitvě u Sudoměře. V Táboře byl zvolen jedním ze čtyř hejtmanů.

Hlavním velitelem husitských vojsk se stal už téhož roku, když bránil svou víru i vlast proti křížové výpravě. Její rozprášení mu přineslo nebývalý kredit. Pod Žižkovým vedením husité šířili svou víru i krvavou cestou, obsazovali katolická města a vypalovali kláštery. Žižka neváhal nechat upálit i sektáře mezi svými.

Roku 1421 při obléhání hradu Rabí přišel o druhé oko, nicméně formoval vojska proti druhé křížové výpravě. Husitská vojska byla opět úspěšná, ovšem záhy došlo k roztržce mezi Prahou a Táborem. O rok později pak Žižka za ne zcela zjevných okolností vešel do sporu s Táborem a odešel do Východních Čech, kde začal formovat nové bratrstvo. Podnikl tažení na Slovensko a roku 1424 oblehl Prahu.

Při tažení na Moravu 11. října 1424 zemřel na zánětlivé onemocnění u Přibyslavi. Jeho přívrženci se od té chvíle začali nazývat Sirotci.

Sledujte nás