Jan Patočka

Světoznámý český filosof a mluvčí Charty 77 (1. června 1907-13. března 1977)

Jeden z nejvýznamnějších českých filozofů, profesor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, vychází z fenomenologické myšlenkové tradice – inspirován zejména dílem E. Husserla a M. Heideggera. Filozofie pro něho znamenala vnímat svět v celku, jak o tom svědčí jeho kniha Přirozený svět jako filozofický problém. Reflektoval vývoj světa a pohyby společnosti, do které sám zasáhl jako jeden ze zakladatelů a prvních mluvčích Charty 77. Výsledkem byl vyhazovat z univerzitní profese, ve které pokračoval tzv. bytovými semináři. Jeho nejznámějším dílem jsou Kacířské eseje, kde interpretoval válku jako přirozený důsledek „temné noční stránky“ života. Zemřel po vyčerpávajícím výslechu Státní bezpečnosti.


Jak vládne den, život, mír, nad každým jednotlivcem? Nad jeho tělem a duší? Pomocí smrti. Ohrožením života.

Sledujte nás

Další osobnosti