Jak bylo zjištěno, že máme tři kluky? (čtvrtek 3. září 1998)

3. září 1998

V poslední době byla rozvinuta řada metod diferenciace pohlaví u ptáků na základě přítomnosti specifických sekvencí DNA chromozomu W. Pokud se prokáží tyto specifické sekvence jedná se o samici s genotypem ZW, pokud ne je to samec s genotypem ZZ. Existuje několik základních postupů, jak se dobrat výsledku. V oddělení molekulární biologie Státního veterinárního ústavu v Brně, kde zjišťovala pohlaví našich mláďat paní RNDr. Stanislava Kosková, použili metodu polymerázové řetězové reakce (PCR). Tato metoda je založena na existenci tzv. CHD-W genu na W chromozomu, který je velmi konzervativní a společný pro všechny ptáky. V modifikované podobě CHD-NW se vyskytuje také na dalším chromozomu Z a lze je tedy odlišit restrikční analýzou. Samotná analýza spočívá v izolaci DNA z velmi malého vzorku krve (jedna malá kapka, tj. cca 25 mikrolitrů) odebraného do roztoku EDTA. Vybraný fragment CHD genů W chromozomu se pomnoží polymerázovou řetězovou reakcí (metoda PCR) a oddělí restrikční analýzou.

Vlastní detekce byla provedena štěpením fragmentu restrikčními enzymy. Po štěpení DdeI restrikčním enzymem se u samice nacházejí tři fragmenty, u samce pouze jeden fragment. Metoda byla již dříve ověřena na kuřatech a papoušcích několika různých druhů.

Celá naše čapí rodina byla prověřena výše popsanou metodou a výsledek byl jednoznačný, všechna tři mláďata jsou samečci, stejný výsledek vyšel i u Davida, zatímco Kristýna byla potvrzena jako samička.
(podle podkladů SVÚ Brno)

Spustit audio