Ivan Klíma

Ivan Klíma ve Čtenářském deníku

Agitace (MP3)
Podivné otcovství (MP3)
Pohřeb (MP3)
Venku prší (MP3)

Za 2. světové války prožil Klíma tři a půl roku v terezínském ghettu. Ve druhé polovině 40. let navštěvoval v Praze gymnázium. V letech 1952–56 studoval český jazyk a literární vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Po absolutoriu pracoval Ivan Klíma jako redaktor týdeníku Květy, Čs. spisovatel, Literární noviny, Literární listy. V letech 1969–70 byl hostujícím profesorem na Michiganské univerzitě v Ann Arbor v USA.

V sedmdesátých a osmdesátých letech nesměla být jeho tvorba vydávána. Krátce pracoval i v dělnických profesích. Publikoval v samizdatu a v zahraničí.

Po roce 1989 byl Ivan Klíma spoluzakladatelem Obce spisovatelů a v letech 1990 – 93 předsedou českého centra Pen-klubu.
Klímovu tvorbu výrazně poznamenali zejména Franz Kafka a Karel Čapek. Karlu Čapkovi věnoval literárněvědnou esej, Franzi Kafkovi dramatizaci jeho románu Zámek. V jeho dílech se objevuje často téma samoty, humanismu a mechanismu moci a absurdity lidského bytí.

Ivan Klíma je autor, který doslova odpovídá titulu „žijící klasik“. Za normalizace patřil ke spisovatelům v českých nakladatelstvích zakázaným, jeho knihy však vycházely v zahraničí a dočkaly se mnoha překladů.

Povídkové soubory a povídky:
Mezi třemi hranicemi – 1960
Bezvadný den – 1960
Milenci na jednu noc – 1964, povídky
Milenci na jeden den – 1970, povídky
Má veselá jitra – 1978
Moje první lásky – 1981
Moje zlatá řemesla – 1990

Ve všech třech povídkových souborech zachytil Klíma s humorem všední problémy disidenta.

Romány:
Hodina ticha – 1963, napsáno ve stylu konfrontační prózy
Láska a smetí – 1987
Stojí, stojí šibenička – 1976, v definitivní podobě nazvaný Soudce z milosti (1986). Román zachycuje na osudech soudce Adama Kindla zásadní zlomy v historii českého národa.
Čekání na tmu, čekání na světlo – 1993, životní rekapitulace televizního dokumentaristy
Poslední stupeň důvěřivosti – 1996

Autobiografie
Moje šílené století – 2009

Dramatická tvorba:
Zámek – 1964 (spolu s Pavlem Kohoutem)
Mistr – 1967
Porota – 1968
Cukrárna Miriam – 1968, jednoaktovka uvedena na české scéně až v roce 1990
Klára a dva páni – 1968, aktovka a rozhlasová hra byla inscenována nejdříve v zahraničí
Ženich pro Marcelu – 1969, alegorie na srpnovou okupaci Československa
Pokoj pro dva – 1973
Hromobití – 1973
Hry – 1973
Ministr a anděl – 1973, v televizi realizována pod názvem Prezident a anděl v roce 1992

Sledujte nás