Ivan Hubač-Hejna

Rozhlasový dramaturg

Je synem známého televizního scenáristy a dramatika Jiřího Hubače. Jako autor vystupuje pod pseudonymem Ivan Hejna. Vystudoval DAMU, obor dramaturgie - absolvoval v roce 1977. Ve stejném roce začal svou profesní dráhu jako dramaturg Státního divadelního studia. Do rozhlasu, do literární redakce pro děti a mládež, nastoupil roku 1981 a jako dramaturg tam působil následujících dvacet let.

Ve funkci dramaturga usiloval vždy o to, aby původní tvorba pro děti neustrnula, aby překračovala zavedená klišé, držela krok s dobou, odpovídala potřebám, představám a vnímání potenciálních posluchačů, stručně řečeno, aby byla současná a živá. Spolupráci s ním autoři pociťovali jako příjemnou, zajímavou a plodnou. Pro specifickou roli dramaturga měl totiž mimořádně dobrou výbavu. Patřil k ní v první řadě tvůrčí vhled související bezpochyby s jeho vlastní dosti rozsáhlou autorskou činností. Patřil k ní také takt, vlastnost pro daný druh práce zvlášť důležitá. Dovedl autorovi vysvětlit, v čem se mýlí, aniž by se dotýkal jeho sebevědomí, a naopak - dokázal ho povzbudit k novému pokusu. Dovedl v autorovi vyvolat optimistické vědomí, že je veden s přehledem a s jasným viděním cíle. Autorů, s kterými jako dramaturg spolupracoval, byla celá řada: Marie Šedivá, Jana Knitlová, Oldřich Knitl, František Pavlíček, Jan Vedral, Radoslav Lošťák, Ondřej Neff, Petr Zikmund, Viktorín Šulc, Markéta Zinnerová a další.

Je autorem původních rozhlasových her: Expedice (1981), Bílé stopy (1983), Překročit svůj stín (1984), Černobílá cesta (1984). A uplatnil se i jako autor dramatizací - Skřítek v lahvi podle R. L. Stevensona, Vij podle N. V. Gogola, dále je autorem dvaadvacetidílného rozhlasového přepisu Biblických příběhů podle I. Olbrachta a dvacetidílného přepisu Nového zákona Z růže kvítek vykvet nám podle J. Durycha. Pro rozhlas upravil i několik pohádek bratří Grimmů: Husopaska (1994), Čert a jeho babička, Modrý kahanec a K. J. Erbena: Dvojčata, Drak dvanáctihlavý, Tři zlaté vlasy děda Vševěda, O třech přadlenách (vše 1995). Jako dramaturg se podílel v r. 1995 na realizaci Tolkienova Hobita.

Dlouhou dobu, už od roku 1974, spolupracoval s Čs. televizí. Napsal pro ni řadu původních her, např. Posel dobrých zpráv, Mílaři, Pohoří královny Maud, Zahrada dětí, Jestřábí věž, Hadí pohledy ad. Je také autorem několika televizních seriálů - Dlouhá míle, Přízraky mezi námi, Černí andělé, Poslední sezona - a dramatizací. Pro divadlo Kalich napsal libreto k muzikálu Jack Rozparovač.

Od roku 2000 je zaměstnán v České televizi ve funkci hlavního dramaturga ředitelství programu a později ve funkci šéfdramaturga Centra dramatické, divadelní a hudební tvorby. I během tohoto angažmá spolupracuje nadále externě s rozhlasovou literární redakcí pro děti a mládež.

Ve své roli rozhlasového, ale především později televizního dramaturga byl nucen se často vypořádávat s problémem divácké (posluchačské) sledovanosti. V roce 2004 mu TV Magazín položil otázku: "Jak balancujete mezi kvalitou a sledovaností?" I. Hubač odpověděl: "Jan Werich říkal: Je to blbé, bude se to líbit. Při sledování některých pořadů televizních stanic a následném pohledu na křivku sledovanosti, která se mi druhý den objeví v počítači, si tenhle Werichův bonmot často připomínám. Nejtěžší je produkovat kvalitu, která přináší velkou sledovanost. To je samozřejmě náš cíl, ale daří se ho málokdy dosáhnout. Například u seriálů je sledovanost veledůležitá. Ale nemyslím si, že proto, aby splnily své zadání vysoké sledovanosti a přilákaly k obrazovkám co nejvíc diváků, musí rezignovat na svoje umělecké ambice. U seriálu je klíčové umět vyprávět příběh. Seriál je novodobý epos, román. Cesta k atraktivitě a vyšší sledovanosti vede podle mě přes zajímavé téma a silný příběh, se kterým se bude divák identifikovat."

Z další tvorby:
E. Smithová Zavátá samota (1982), Z. Bezděková Říkali mi Leni, Z. Zábranský Spartakus, A. Lindgrenová Tajemství hradní jeskyně, V. Kotrubenko Veliký diamant, A. Jirásek Poklad (všechny 1983), E. Kästner Omyly detektiva Kuličky, R. L. Stevenson Černý šíp, Č. Ajtmatov Bílá loď (všechny 1984), J. Verne Děti kapitána Granta (1988), W. Scott Rytíř Ivanhoe (1998), J. Bednář Návrat ztraceného syna (2001, ze života J. Verna)

Sledujte nás