Ivan Boreš

Komponuji, spolupracuji s performery a skladateli, improvizuji v barokní, klasické a jazzové hudbě, převážně však ve volně zvukově improvizované hudbě, při níž využívám čtvrttónovou, bezpražcovou, klasickou a elektrickou kytaru, větrák a všelijaké pomůcky. (Především však své ruce a hlas.)

Autorské skladby jsem koncertně předvedl např. v Manchestru (UK) pro Guitar Circle 2012, v Zurichu (university of the Arts), na Mez. kyt. festivale BRNO 2010, odehrál na festivalech Echoflux 2011, Kytara napříč žánry 2010, Vadehavs festival 2009 (Mandoe v Dánsku), v koncertní síni na Paxosu v Řecku a na mnoha místech v Čechách.V současnostihraji v avantgardní kapele OEM Arts, zakládám metalovou kapelu VAN, vyžívám se v projektu Vítr&Van, cvičím flamenco, připravuji autorská CD, koncertuji, pedagogickou činností se v současné době nezabývám.

Je mnoho těch, kterým hudbu jako životní cestu vyberou jejich rodiče. Není málo těch, kteří se na cestu za hudbou cílevědomě vydají ze své vůle. V případě Ivana Boreše jsem vždy měl pocit, že patří ke vzácné skupině těch, u nichž je to ještě jinak: Hudba si k nim nachází cestu sama, tak trochu navzdory okolnostem. Ivana jsem poznal někdy kolem roku 2000. Za sebou měl hudební průpravu v metalové kapele a zrovna se seznamoval s jazzovou a klasickou kytarou (mimo jiné v kurzech Luboše Andršta a Petra Zelenky, povětšinou však jako samouk). Jak je pro zástupce oné „třetí skupiny“ muzikantů typické, hudební zápis v té době téměř neznal, zato mě fascinovala jeho schopnost téměř okamžitě vstřebat a improvizačně rozvinout hudební projevy, které slyšel z nahrávek. Jelikož na vstup do ZUŠ byl v té době již příliš starý, přihlásil se rovnou ke studiu na českobudějovickou konzervatoř a poté na pražskou HAMU (předpokládám, že v historii této instituce byl první, kdo v životopisu namísto získaných cen z hudebních soutěží uvedl výuční list strojního zámečníka a následnou pestrou pracovní kariéru čítající mimo jiné profese dlaždiče či sklenáře). Po studiu u profesora Štěpána Raka absolvoval akademii v roce 2011 a v poslední dekádě bylo možné si jej poslechnout jak na sólových recitálech od Manchesteru až po Kyjev, tak i v rockových klubech či na ulici. Zkrátka, koho si hudba sama vybere, tomu zpravidla nedovolí, aby se mu stala rutinou.

Martin Voříšek

Jsem vyučen zámečníkem (1993). V roce 2005 jsem maturoval na konzervatoři v Českých Budějovicích, kde byli po dobu čtyř let mými pedagogy Emanuell Kümell na kytaru, Radek Rejšek a Jiří Churáček na skladbu. Od roku 2011 jsem absolventem HAMU v Praze (s přiděleným titulem MgA), kde byl, je a bude, mým učitelem Prof. Štěpán Rak.

https://www.ivanbores.cz

Sledujte nás

Další osobnosti