Hospodinova je země se vším, co je na ní

7. září 2014

Biblický text: Žalm 24; Host pořadu: Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Po prázdninové přestávce, během níž jsme reprízovali starší pořady, se nyní vracíme k našemu cyklu postupného probírání biblických žalmů. Na řadu přichází Žalm 24. Hostem, s nímž bude autor pořadu Petr Vaďura o biblickém textu rozmlouvat, je docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Petr Chalupa.

Davidův žalm.
Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.

Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.

To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob.

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.

Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu