Hospodine, změň náš úděl!

10. prosinec 2006

Biblický text: Žalm 126 Host pořadu: biblista Jiří Beneš

Poutní píseň.
Když Hospodin úděl Sijónu změnil, bylo nám jak ve snu.
Tehdy naše ústa naplnil smích a náš jazyk plesal. Tehdy se říkalo mezi pronárody: "Hospodin s nimi učinil velké věci."
Hospodin s námi učinil velké věci, radovali jsme se.
Hospodine, změň náš úděl, jako měníš potoky na jihu země!
Ti, kdo v slzách sejí, s plesáním budou sklízet.
S pláčem nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.

0:00
/
0:00
autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu