Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod

20. říjen 2013

Biblický text: 2 Timoteovi 3,14 – 4,2; Host pořadu: salesián Ladislav Heryán, učitel biblistiky na Vyšší škole sociálně pedagogické a teologické Jabok

Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen. Víš, od koho ses tomu naučil.

Od dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení, a to vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

Před Bohem a Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, tě zapřísahám pro jeho příchod a jeho království: Hlásej slovo Boží, ať přijdeš vhod či nevhod, usvědčuj, domlouvej, napomínej v trpělivém vyučování.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu