Franz Kafka

Franz Kafka ve Čtenářském deníku

Topič (MP3)

Franz Kafka v letech 1901 až 1906 studoval práva na německé Karlo-Ferdinandově univerzitě, kde se v roce 1902 se setkal s Maxem Brodem. Jejich přátelství trvalo až do Kafkovy smrti. V roce 1906 Kafka promoval a stal se doktorem práv.

Od srpna 1908 až do svého předčasného penzionování v roce 1922 pracoval v Dělnické úrazové pojišťovně pro Království české v ulici Na Poříčí. Za své hlavní a nejdůležitější povolání ovšem považoval literaturu. Po celý život si také vedl deník, který po jeho vydání tvoří nedílnou součást jeho díla, rovnou románům a novelám. Práce v úřadě, zkušenosti ze služebních cest a kontakt s kolegy ho zřetelně inspirovaly v celém jeho díle.

Důležitou úlohu v Kafkově životě hrála Milena Jesenská, první překladatelka jeho prózy do češtiny. Jesenská seznámila českou veřejnost s jeho dílem.

Milena Jesenská

Na podzim 1917 začal trpět tuberkulózou. V roce 1922 kvůli nemoci opustil Kafka definitivně své zaměstnání v pojišťovně. V roce 1923 se Kafka odstěhoval do Berlína, aby se odpoutal od rodiny a mohl se soustředit na psaní. Zde žil s 25letou Dorou Diamantovou z ortodoxní židovské rodiny. Kafka byl přesvědčený sionista. Podle dobových svědectví se také zajímal o českou politiku, za Rakouska značně přispíval na politické vězně a byl nejméně jednou policejně předveden.

Ve své závěti Kafka žádal, aby byla zničena veškerá jeho neuveřejněná díla, dopisy a deníky, ale jeho přítel Max Brod závěť nerespektoval a dílo dle vlastního uvážení vydal. Za nejdůležitější Kafkovy práce jsou všeobecně považovány romány Proces, Nezvěstný (též zvaný Amerika), Zámek a novela Proměna. Za svého života však publikoval jen několik povídek. Proslulým autorem se stal až po své smrti, zejména po druhé světové válce, a dnes patří ke klasikům literatury 20. století. Jeho věcný, k detailu soustředěný způsob vyprávění o logicky nevysvětlitelných událostech přinesl naprostý převrat do moderní evropské prózy.

Franz Kafka zemřel 3. června 1924 v Kierlingu u Klosterneuburgu a je pohřben v rodinné hrobce na Novém židovském hřbitově na pražském Žižkově.

Použité zdroje:
Alena Wagnerová: V ohnisku nepokoje, Prostor, 2003
Josef Čermák: Zmařená příležitost, studie. iliteratura 10.7.2003
Dieter Zimmermann: Jak porozumět Kafkovi, nakl. Franze Kafky, 2009

Sledujte nás