Emanuel Moravec: Nedej Bože, aby Říše tuto válku prohrála...

9. srpen 2010

Politická úvaha Emanuela Moravce, kterou pronesl v rozhlase sedm týdnů před koncem druhé světové války - 16. 3. 1945. Jeho protižidovské a pronacistické vystoupení bylo motivováno šestým výročím vzniku protektorátu. Při poslechu jeho slov dodnes mrazí: Tato válka je podle Emanuela Moravce "něčím vyšším a osudovějším…"

"Válka povznesla český průmysl i české zemědělství. Český národ vykazuje větší přírůstek obyvatel než dříve – zásluhu na tom má větší jistota a klid. Česká vláda svými uváženými kroky šetřila českou krev. Nedej Bože, aby Říše tuto válku prohrála…" konstatuje v letech 1944 až 1945 tehdejší ministr školství Emanuel Moravec.

V době Mnichovské krize patřil Emanuel Moravec k největším odpůrcům československé kapitulace a přistoupení k Mnichovské dohodě. Ve svých vystoupeních nejprve vyzýval k ozbrojenému odporu proti Německu. Po přijetí mnichovských podmínek a následné okupaci zbytku republiky se však názorově obrací a stává se stoupencem spolupráce, resp. kolaborace s Německem. Němci v něm našli aktivního a nadšeného propagátora nacistické ideologie. 28. 9. 1941 navštívil zastupujícího říšského protektora R.Heydricha a osobně mu přísahal věrnost německé říši. Od roku 1941 byl předsedou organizace, která vychovávala mládež v nacistickém duchu k loajálnosti k okupační správě. V roce 1942 se stal členem protektorátní vlády ve funkci ministra školství a lidové osvěty. Po atentátu na Heydricha se stala Moravcova pozice ve vládě ještě silnější. Často vystupuje v rozhlase a píše do novin. 5. května 1945, v den vypuknutí pražského povstání, spáchal sebevraždu.

autor: Bronislava Janečková
Spustit audio