Ekologická manifestace v Praze

29. květen 1989

V době zahájení setkání ministrů životního prostředí Československa a jeho sousedů manifestovaly v Praze matky s malými dětmi a transparentem "Zachraňme přírodu pro naše děti". Na kočárcích měly další nápisy, např. požadavek zrušení lanovky na Sněžku. Ženy prošly Příkopy a Celetnou ulicí a odtud zpět na Můstek a manifestaci ukončily asi po hodině a půl na Jungmanově náměstí. Průvod natáčela rakouská televize a rovněž Státní bezpečnost, která zasáhla až v závěru: odcizila jeden arch s podpisy pod peticí, kterou ženy nechávaly podepisovat kolemjdoucím.

Petice z ekologické manifestace 29. května 1989

Dnes bylo v Praze zahájeno jednání, na kterém se budou ministři ekologie ČSSR a sousedních států zabývat problémy životního prostředí v Evropě. Vítáme, že vláda ČSSR svolala tuto schůzku a očekáváme, že jednání zlepší spolupráci zúčastněných zemí při řešení společných problémů.

I když si nyní čs. vláda uvědomuje závažnost ekologické situace, domníváme se, že jedině spolupráce široké veřejnosti může zastavit pokračující ničení naší země. Prvním krokem musí být otevřenost v této oblasti. Jedině pravdivé informace mohou přesvědčit občany o upřímné snaze o nápravu. Očekáváme od vlády ČSSR úplné zveřejňování odborných studií, včetně údajů o vlivu prostředí na zdraví našich občanů, výzvu k široké spolupráci a prohloubení ekologické výchovy.

Denní situační zpráva Federálního ministerstva vnitra ze dne 30. května 1989

Veřejnou diskusi považujeme za samozřejmý předpoklad všech rozhodování o akcích, které mohou být příčinou devastace přírody a zhoršování životního prostředí. Mezi takové zásahy patří budování elektrárny Gabčíkovo - Nagymáros, výstavba jaderných elektráren, znečišťování měst průmyslovou činností a nepřiměřené využívání přírodních rezervací.

Jako Pražané očekáváme odvolání projektu výstavby dálnice Stromovky, omezení automobilové dopravy ve středu města a snížení průmyslových exhalací. Požadujeme odpovědné informování o aktuálním stavu znečištění ovzduší ze všech monitorovacích stanic a včasná opatření v době, kdy znečištění přesáhne hygienické normy v jednotlivých obvodech města.

Máme pocit, že nyní je už na řadu věcí pozdě. Narušené zdraví našich dětí je dostatečným důkazem toho, jak je péče o životní prostředí stále hrubě zanedbávána. Jako matky pociťujeme spoluzodpovědnost především za okamžité zlepšení kvality ovzduší, vody a potravin. Tyto problémy ohrožují všechny vrstvy naší společnosti, a proto doufáme, že si všichni uvědomí svoji odpovědnost za jejich okamžité řešení.

Podepsáno 310 občanů

Převzato ze samizdatové publikace Informace o Chartě 77 č. 12/1989.

autor: Pražské matky
Spustit audio