Dvě rozhlasové přednášky - 1938

9. duben 2013

Dnes už poněkud pozapomenutý žánr rozhlasové přednášky byl velmi oblíbený zejména v druhé polovině 30. let minulého století. Ve dnech první dubnové dekády roku 1938 si zaznělo ve vysílání pražského Radiojournalu přednášek hned několik.

Všechny měly – jakkoli v odlišných polohách – v podtextu varování obyvatelstva před všemožnými druhy nebezpečí.
Jednou z nich byla přednáška o riziku kornatění tepen. Ve vysílání ji přednesl jistý doktor Filip a jak shledáme, přednáška je to v mnohém poučná dodnes.

Téhož dne, tedy stále jsme ještě u data 9. dubna roku 1938, zazněla ve vysílání Radiožurnálu také přednáška s názvem Motorizací k zajištění budoucnosti ČSR. Její autor není znám, jen ze souvislostí a z dikce mluvčího poznáme, že k posluchačům tehdy promlouval a na nebezpečí možného válečného konfliktu je připravoval zástupce armády.

Spustit audio