Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej

7. únor 2016

Biblický text: Přísloví 3,1-8; Host pořadu: doc. Jiří Beneš, vedoucí katedry biblistiky a judaistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy

Můj synu, na mé učení nezapomínej, ať tvé srdce příkazy mé dodržuje. Prodlouží ti dny a léta života a přidají ti pokoj.

Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Tak najdeš milost a uznání v očích Božích i lidských.

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať. To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu