Důsledky hadí invaze na Guamu

Bojga hnědá

Invaze stromových hadů může zřejmě zcela proměnit tropický ostrov Guam.

Invaze stromových hadů druhu bojga hnědá (Boiga irregularis) na pacifický ostrov Guam se pokládá za jednu z nejagresivnějších, jaké mohou odborníci pozorovat. K zahájení invaze došlo už v 50. letech minulého století, kdy se několik hadů náhodou dostalo na ostrov s některou z válečných lodí operujících v Pacifiku. Bojgy na Guamu neměly žádné přirozené nepřátele a v místních druzích ptáků našli snadnou kořist, takže jejich rychlému množení nic nestálo v cestě.

Dnes je jich zde neuvěřitelné množství - na jedné čtvereční míli můžeme najít více než 3000 hadů, z nichž někteří dorůstají do jinde nezaznamenané délky 3 metrů. Bojgy na Guamu často uštknou člověka, způsobují výpadky elektřiny a stačily už vyhubit deset ze dvanácti druhů lesních ptáků. Dva zbývající druhy jsou na pokraji vyhubení - od každého zbývají asi dvě stovky jedinců. Lesy Guamu jsou dnes tudíž prakticky bez ptáků, kteří by rozšiřovali semena stromů.

Efekt, který to má na místní ekosystém, studovali biologové z Washingtonské univerzity. Na Guamu a na ostrově Saipan, kterého se invaze hadů netýká, umístili pod stromy velké lapače semen. Lapače byly jak v těsné blízkosti vybraných stromů, tak i v přesně určených větších vzdálenostech. Jejich obsah po čase ukázal velké rozdíly mezi oběma ostrovy. Na ostrově Saipan obsahovaly semena i ty nejvzdálenější lapače, což ukazuje, že místní ptáci se skutečně činí. Ale na Guamu se semena nacházela jen v lapačích v těsné blízkosti stromů, do kterých sama napadala.

Podle autorů studie to v blízké budoucnosti povede k vymizení smíšených lesů, které nahradí shluky stromů stejného druhu oddělené volnými prostorami. Následovat pak bude vymírání dalších druhů lesních rostlin a živočichů.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo.