Den vzpomínání na oběti holocaustu proběhne na pražském náměstí Míru

20. duben 2006

V úterý 25. dubna se bude konat pietní připomínka obětí nacistické genocidy Židů za druhé světové války. Čtením jmen a promítáním fotografií si symbolicky připomeneme osud téměř 80 tisíc zavražděných Židů z českých zemí. Akce je otevřená veřejnosti: každý může přijít a alespoň na chvíli si symbolicky připomenout oběti šoa a podílet se na čtení jmen. Den vzpomínání na oběti holocaustu se hebrejsky nazývá Jom ha-šoa a proběhne na náměstí Míru v Praze od 14:00 do 18:00 hodin.

Jom ha-šoa, hebrejsky "den šoa", je dnem připomínání pronásledování a genocidy Židů za druhé světové války. Šoa je hebrejský výraz pro pohromu nebo pogrom, ale od druhé světové války je používán především jako synonymum pro židovský holocaust. Jom ha-šoa podle židovského kalendáře začíná večer 27. nissanu (letos 24. dubna) a pokračuje následující den. V Izraeli se Jom ha-šoa připomíná dvěma minutami ticha, během nichž zní sirény a doslova se zastaví život v celé zemi. V památníku Jad Vašem v Jeruzalémě se konají připomínkové akce za účasti politiků a pamětníků.

Jom ha-šoa připomíná zahájení povstání ve varšavském ghettu, které podle gregoriánského kalendáře začalo 19. dubna 1943. Špatně vyzbrojení židovští povstalci se několik týdnů bránili přesile německé armády, která nakonec musela celou čtvrť ghetta dům po domu srovnat se zemí. Povstání ve varšavském ghettu bylo zorganizováno židovskými odbojovými skupinami a je dokladem židovského odboje proti nacistické genocidě a nesprávnosti obecně rozšířeného klišé, podle nějž Židé "šli na smrt jako ovce".

Připomínání holocaustu se v českých zemích dosud většinou odehrávalo mimo oči veřejnosti. Hlavní památníky se nacházejí buď na místě pronásledování (především Památník Terezín) nebo v objektech židovských náboženských obcí (památník v Pinkasově synagoze v Praze), nikoli však v symbolicky centrálních místech velkých měst. I proto je důležité, že se připomínka Jom ha-šoa koná na náměstí, na veřejném místě, které není přímo spojeno s židovskými dějinami nebo holocaustem. Není určena pouze pozůstalým obětí nebo členům židovských obcí, ale všem, kterým není památka šoa lhostejná. Lidé, které si budeme čtením jmen a fotografiemi připomínat, byli obyvatelé Prahy, Pražáci. Jejich památka proto není pouze věcí židovské komunity, ale nás všech.

Připomínání šoa je o to důležitější, že se v poslední době v české společnosti šíří tzv. osvětimská lež. Popírači holocaustu se snaží zpochybnit, že došlo ke genocidě Židů za druhé světové války, a reinterpretovat nejen dějiny druhé světové války, ale také hodnoty, na nichž je založena naše společnost. I proto má připomínání pronásledování a genocidy Židů, Romů a dalších skupin za druhé světové války stále značný smysl. Patří k dědictví 20. století, s nímž se musí vypořádávat i česká společnost.

Připomínkovou akci Jom ha-šoa 2006 uspořádala Česká unie židovské mládeže ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy.

- Česká unie židovské mládeže je nezisková organizace se čtrnáctiletou tradicí sdružující židovskou mládež v České republice. Více na: www.cuzm.org

- Institut Terezínské iniciativy je obecně prospěšná společnost věnující se výzkumu a vzdělávání o "konečném řešení židovské otázky". Při Jom ha-šoa budou k připomínce obětí použity materiály shromážděné v rámci projektu Terezínské album, jehož cílem je sbírat, digitalizovat a zpřístupňovat fotografie a další dokumenty obětí šoa v českých zemích. Více na: www.terezinstudies.cz/cz2/ITI/database/database

Uspořádání této pietní akce kromě České unie židovské mládeže dále finančně podpořilo Židovské muzeum v Praze. Jom ha-šoa 2006 je součástí programu Roku s židovskou kulturou - 100 let Židovského muzea v Praze.

Spustit audio