Čtenářský deník Auditoria: výběr knih s velikonoční tématikou

31. březen 2021

Přicházejí nejdůležitější křesťanské svátky liturgického roku. Které knihy vám přiblíží Velikonoce z pohledu etnografického i teologického? Doporučujeme následujících pár tipů.

Čtěte také

Věra Frolcová shromáždila první souhrnný obraz lidových zvyků a obřadů v knize Velikonoce v české lidové kultuře. Kniha je psaná srozumitelnou formou, doplněná kresbami i fotografiemi. Autorka vyšla z vlastního dlouholetého výzkumu a do své práce zahrnuje kromě všech oblastí naší republiky i přilehlé oblasti sousedních zemí, které kulturu u nás přirozeně ovlivňovaly. Etnomuzikoložka Věra Thořová pak sebrala koledy z celého území Čech. Obsáhlá sbírka Velikonoční a předvelikonoční koledy představuje nejen písně samotné, ale i obvyklé svátky a obřady. Tyto dvě publikace jsou základem k poznání lidové tradice Velikonoc pro široké publikum.

Nelze opominout ani našeho významného antropologa, historika, etnografa Čeňka Zíbrta. Tomu v roce 1910 vyšla kniha Smrt nesem ze vsi, zahrnutá do širšího knižního cyklu o lidových zvycích Veselé chvíle v životě lidu českého.

Pokud chceme poznat církevní život a obřady před druhým vatikánským koncilem, který významně změnil křesťanskou liturgii, sáhneme až na konec 19. století pro knihu P. Vojtěcha Šrámka Svatý týden.

Poslední doporučená kniha je nejmladší datem vydání a zároveň je určena nejmladším čtenářům. Jmenuje se jednoduše Velikonoční knížka. Kmenová autorka nakladatelství Baobab výtvarnice Tereza Říčanová zpracovala velikonoční tematiku moderně a velmi přístupně, zachovala zde všechny podstatné lidové i náboženské odstíny tohoto období.

Frolcová, Věra: Velikonoce v české lidové kultuře (Vyšehrad, Praha 2001)

Thořová, Věra: Velikonoční a předvelikonoční koledy (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2005)

Zíbrt, Čeněk: Smrt nesem ze vsi. Pomlázka s čepejří: obchůzky a zábavy na Blažeje, Dorotku, Řehoře, v postě a na pomlázku (F. Šimáček, Praha 1910)

Šrámek, Vojtěch A.: Svatý týden. Rukověť katolických pobožností posledních sedmi dnů svatopostních (Cyrillo-Methodějské knihkupectví Gustav Francl, Praha 1892)

Říčanová, Tereza: Velikonoční knížka (Baobab, Praha 2012)

autor: Jana Žáková
Spustit audio