Čtenářský deník Auditoria: knížky, které byste měli znát k tématu rodinné politiky

25. březen 2021

Zajímá vás téma svateb, sňatků, rodiny, sociálně společenská problematika, státní rodinná politika? Po jaké literatuře sáhnout k hlubšímu studiu? Nabízíme tipy na knihy, které byste neměli minout.

Čtěte také

Nejprve se podívejme na svatební obřad z etnografické perspektivy. Kniha Svatební rituály us a ve světě zprostředkovává pohled na různé způsoby, jakými může být manželský svazek posvěcen. Kolektiv autorů zohledňuje hlediska historická, sociologická i antropologická. Najdeme zde výběr těchto přechodových rituálů z každého světadílu. Zaměříme-li se ale na Evropu, nelze opomenout rozsahem drobnější knihu britského profesora antropologie Jacka Goodyho Proměny rodiny v evropské historii, v níž zajímavým způsobem popsal stručné dějiny evropské rodiny od antiky po současnost.

A konečně se dostáváme na území naší republiky. Manželstvím a populačním růstem v období od vzniku Československa roku 1918 až po Sametovou revoluci se zabývá svazek z edice Knižnice Dějin a současnosti nazvaný Rodina v zájmu státu dvojice autorů Jakuba Rákosníka a Radky Šustrové. V nakladatelské anotaci se píše, že kniha tematizuje rodinu jako základní prvek společnosti a objekt zájmu státu na poli sociálního inženýrství.

Vývoj demografické situace po roce 1989 postihují dvě zajímavé knihy. Sňatek a rodina s podtitulem Zájem soukromý nebo veřejný, v níž se její editoři Jiřina Kocourková a Ladislav Rabušic snaží zachytit některé z trendů české společnosti. Poukazují na proměny reprodukčního chování a možnosti rodinné politiky z hlediska postojů české veřejnosti. Druhá kniha byla na základě analýzy statistických dat sepsána kolektivem autorek z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Jmenuje se Česká rodina na počátku 21. století a zaměřuje se na vztahy v rodině i formy společenské podpory rodin, jejich fungování a soudržnost.

Pojďme si také pro úplnost zmínit literaturu týkající se ukončení manželství. Rozvody, rozchody a zánik partnerství – právní příručka, jejíž součástí jsou i vzory žalob, dohod a návrhů smluv, které se k dané problematice vztahují, vyšla už ve čtvrtém aktualizovaném vydání.

Jiroušková, Jana ed.: Svatební rituály u nás a ve světě (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2012)

Goody, Jack: Proměny rodiny v evropské historii (Nakladatelství Lidové nakladatelství, Praha 2006)

Rákosník, Jakub – Šustrová, Radka: Rodina v zájmu státu (Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2016)

Kocourková, Jiřina – Rabušic, Ladislav: Sňatek a rodina. Zájem soukromý nebo veřejný (Karolinum 2006)

Kuchařová, Věra a kol.: Česká rodina na počátku 21. století. Životní podmínky, vztahy a potřeby (Sociologické nakladatelství, Praha 2019)

Dvořáková Závodská, Jana – Francová, Marie: Rozvody, rozchody a zánik partnerství (Wolters Kluver, Praha 2018)

autor: Jana Žáková
Spustit audio