Čtenářský deník Auditoria: knihy o Romech

9. červen 2023

Nejvýraznější osobností naší romistiky je Milena Hübschmannová. Vystudovaná indoložka se celý svůj život věnovala Romům a jejich kultuře. Připomeňme si devadesáté výročí jejího narození tipy na knihy, které byste neměli opomenout, pokud se o Romy na našem území zajímáte.

Se jménem Mileny Hübschmannové je spojeno především vydání Romských pohádek. Ty vyšly na začátku sedmdesátých let a je v nich představeno na pět desítek velmi osobitých lidových pohádek především z východního Slovenska, kam autorka jezdila sbírat folklorní materiál. Průkopnickou roli sehrála jako iniciátorka a spoluautorka Romsko-českého a česko-romského slovníku. V roce 1994 začal především díky ní vycházet odborný romistický časopis Romano džaniben. Neopominutelná je také její dílo překladatelské –⁠ českým čtenářům zpřístupnila řadu ukázek romského folklóru i texty romských spisovatelů.

Kromě toho se angažovala při vzniku organizace Svaz Cikánů-Romů. Ustavující schůze Svazu se konala v roce 1969, už v roce 1973 ale byl zakázán. Za socialismu šlo o jednu z mála oficiálních institucí, která umožňovala sdružování a zastupování Romů ve společensko-politických záležitostech. Kniha Aby bylo i s námi počítáno popisuje proces snahy o vznik takové organizace už od konce 40. let.

Kniha romistky Karolíny Ryvolové Špačkem tužky na manžetě poprvé v souhrnu prezentuje romské písemnictví a kulturu. Pokud se tedy chcete seznámit s romskou literaturou více do hloubky, tahle kniha je takřka povinnou četbou.

Po sametové revoluci se Romy a jejich historií intenzivně zabýval historik Ctibor Nečas. Z jeho pera vzešlo několik publikací. My vzpomeňme alespoň jeho práci Špalíček romských miniatur. Na podkladě historických dokumentů i osobních svědectví zde mapuje osudy českých Romů od počátků 15. století až po romský holocaust.

Novinář Patrik Banga si svojí knihou Skutečná cesta ven vysloužil ocenění Magnesia litera za debut roku. V hutném a upřímném ohlédnutí se za vlastním životem popisuje cestu z pražského Žižkova devadesátých let mezi žurnalistickou elitu této země. V poslední době vyšla také řada knih pro děti, které přibližují život Romů. Nakladatelství Kher se specializuje právě na literaturu psanou Romy, text je v knihách publikován jak česky, tak i v romštině. První, na kterou bych ráda upozornila, je Povídání u povidel autorky Květoslavy Podhradské, druhou pak kniha Tery Fabiánové Jak jsem chodila do školy. A tak se vlastně obloukem vracíme zpět k Mileně Hübschmannové. Ta totiž tyto vzpomínky na dětství v romské osadě přeložila.

Banga, Patrik: Skutečná cesta ven (Host, Brno 2022)

Fabiánová, Tera: Jak jsem chodila do školy. Sar me phiravas andre škola (Kher, Praha 2022)

Hübschmannová, Milena: Romské pohádky (Odeon, Praha 1973)

Nečas, Ctibor: Špalíček romských miniatur (CDK, Brno 2008)

Podhradská, Květoslava: O vakeriben paš o lekvaris. Povídání u povidel (Kher, Praha 2022)

Romsko-čeký a česko-romský slovník (SPN, Praha 1991)

Ryvolová, Karolína: Špačkem tužky na manžetě (Slovo 21, Praha 2021)

Sadílková, Helena - Slačka, Dušan - Závodská, Milada: Aby bylo i s námi počítáno (Muzeum romské kultury, Brno 2018)

autor: Jana Žáková
Spustit audio

Související