Čtenářský deník Auditoria: knihy o migraci

17. prosinec 2021

Existuje nespočet knižních titulů zabývajících se migrací, exilem, uprchlíky, v souhrnu tedy lidmi, kteří žijí mimo zemi svého narození, ať už toto téma chceme sledovat hluboko do historie, nebo spíš aktuálně. Pojďme se blíže seznámit alespoň s některými z nich.

Vezmeme to zeširoka. Bývalý ředitel Mezinárodního institutu pro migraci na Oxfordské univerzitě profesor Robin Cohen sepsal hutnou, přitom ale stručnou a velmi přehlednou knihu Migrace s podtitulem Stěhování lidstva od pravěku po současnost. Jeho dílo, rozkročené opravdu přes celou historii lidstva, je díky mnoha fotografiím, grafům a mapám vizuálně velmi atraktivní.

Pokud se ale budeme chtít víc soustředit na naše území, sáhneme spíš po knize Migrace a (i)migranti v Česku. Po krátkém historickém exkurzu do období let 1945 až 1989 se tato studie věnuje hlavně období následujícímu, tedy letům 1989 až 2008. Autoři zde srovnávají migrační situaci podle socioekonomické úrovně vyspělosti naší země.

Dva sborníky, které bychom zde rozhodně měli zmínit, vydal Etnologický ústav AV ČR. Už v roce 2012 vyšel výbor z textů z konference Migrace a česká společnost, konané v říjnu 2011 na půdě Senátu PČR. Stejnojmenná kniha přináší řadu příspěvků o integraci cizinců, migrační politice a krajanských komunitách. Druhou publikací, o dva roky mladší, je Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika. Opět jde o texty z mezinárodní konference konané v Senátu.

Hlavním předmětem zkoumání další vybrané knihy jsou projevy a postoje veřejnosti v prostředí sociálních sítí a online diskusí, zde konkrétně nahlížené na příkladu evropské migrační krize po roce 2015. Sborník, který se jmenuje Na moři, za plotem, na síti, sestavily editorky Lenka Vochocová a Jana Rosenfeldová.

Nakonec nezapomeňme na časopis Dějiny a současnost, který své květnové číslo nazval „Nekonvenční uprchlíci“. Autoři tematického bloku sledují běžence, kteří se uchýlili do zemí, z nichž se naopak tehdy kvůli nedemokratickému politickému režimu prchalo, tedy uprchlíky z Titovy Jugoslávie nebo Řeky utíkající k nám před občanskou válkou.

Velmi zajímavým příspěvkem je i interaktivní vzdělávací projekt Encyklopedie migrace, kde si kromě mnoha dalších zajímavých informací můžete dohledat celkový počet migrantů v jednotlivých zemích světa v různých časových obdobích. 

Cohen, Robin: Migrace (mapcards.net, Brno 2019)

Drbohlav, Dušan a kol.: Migrace a (i)migranti v Česku (Slon 2010)

Migrace a česká společnost (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2012)

Na moři, za plotem, na síti (Kniha Zlín, Zlín 2021)

Nová emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika (Etnologický ústav AV ČR, Praha 2014)

autor: Jana Žáková
Spustit audio

Související