Čtenářský deník Auditoria: doporučené knihy o umírání a smrti

23. listopad 2021

Na začátku listopadu slavíme památku našich zemřelých. 23. listopadu si také připomínáme výročí prvního pohřbu žehem v Praze. Pojďme se tedy poohlédnout po knihách, které přibližují toto neradostné téma.

Zásadní publikací věnující se kremaci a krematoriím je kniha Markéty Svobodové Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století s podtitulem Ideové, stavební a typologické proměny. Podle nakladatelské anonce je „jádrem knihy chronologicky uspořádaný přehled staveb krematorií v Čechách a na Moravě. Každé krematorium je dokumentováno fotografiemi, plány, uvedeny jsou historie a okolnosti stavby, její slohové zařazení. Mezi prezentovanými památkami najdeme i skutečné skvosty české moderní architektury (např. Janákovo krematorium v Pardubicích, Feuersteinova stavba v Nymburce či brněnské krematorium od Ernsta Wiesnera).“

Smrt z historické perspektivy a folklorního pohledu můžeme najít v knize Narození a smrt v lidové kultuře. Její autorka Alexandra Navrátilová, brněnská etnoložka, nám zprostředkovává lidové obyčeje přelomových okamžiků lidského života.

Pro smrt uděláno je kniha dvaceti šesti rozhovorů s českými osobnostmi o posledních věcech člověka. Tazatelé – novináři Lucie Vopálenská a Michal Plzák zpovídají například faráře, básníka, biologa, lékařku, hrobníka, notářku.

Ondřej Nezbeda ve své knize Průvodce smrtelníka rozebírá otázky spojené s péčí o umírající a nemocné v terminálním stádiu. Zabývá se zajištěním domácí péče o nemocného, fungováním domácího hospice, tím, co je třeba zajistit během umírání a bezprostředně poté, ale také tím, jak hovořit s umírajícím o jeho přáních.

Čtěte také

Programově se literatuře o smrti a umírání věnuje nakladatelství neziskové organizace Cesta domů. Vydává knihy nejen pro dospělé, ale detailně se věnuje i nabídce knih pro děti. Jednou z nich je drobná, ilustrovaná brožura Když Dinosaurům někdo umře. Může být dobrým pomocníkem pro společné povídání s dětmi, které se také musejí vyrovnávat s konečností života. Cesta domů ostatně provozuje i vlastní knihovnu, takže pokud by vás toto téma zajímalo hlouběji, můžete se podívat do knihovního katalogu.

Krasny Brown, Laurie – Brown, Marc: Když Dinosaurům někdo umře (Cesta domů, Praha 2020)

Navrátilová, Alexandra: Narození a smrt v české lidové kultuře (Vyšehrad, Praha 2004)

Nezbeda, Ondřej: Průvodce smrtelníka (Paseka, Praha 2016)

Plzák, Michal - Vopálenská, Lucie: Pro smrt uděláno (Kalich, Praha 2021)

Svobodová, Markéta: Krematorium v procesu sekularizace českých zemí 20. století (Artefactum 2013)

autor: Jana Žáková
Spustit audio