Co je to obrok?

31. prosinec 2001

S tímto slovem se už dnes málo setkáme. Velmi stručně řečeno, je to název pro jadrné krmivo pro koně, tedy nejčastěji oves.

Koně, jako i ostatní nepřežvykující kopytníci, nemají vlastní výrobu bílkovinné součásti potravy v žaludku, jako to mají třeba krávy nebo jeleni. Ti totiž v bachoru, v přední části žaludku, mají trvale usídlené drobné mikroskopické živočichy - prvoky. Ti jim jednak pomáhají při rozkladu celulózy, pomáhají jim tedy trávit i velmi těžko stravitelné součásti potravy, jednak se s potravou dostávají i dál do žaludku, kde potom jejich těla slouží jako zdroj bílkovin, aminokyselin, ke tvorbě buněk. Všechna zvířata potřebují nějaké bílkoviny k tomu, aby mohla tvořit svoje tělo, které je na bílkovinách velice závislé. Nejzákladnější stavební hmotou živého těla jsou aminokyseliny a bílkoviny.

Koně tuto schopnost nemají, proto potřebují nějaký doplněk bílkovinou potravou, potřebují takzvané jádro. V přírodě divocí koně, zebry nebo divocí osli kompenzují tuto svoji potřebu tím, že žerou semena různých travin, to znamená zrní v čerstvém stavu i s pluchami a se senem. Nejsou příliš vybíraví, žerou i méně hodnotnou trávu. A přitom sežerou i značné množství bílkovin právě v těch zralých a nedozrálých semenech. Když koně ale krmíte lehkým lučním senem, které se suší v době, kdy ještě nejsou na louce vytvořena semena, bílkovinná složka koním chybí. A protože koně jsou těžce pracující zvířata vydávající velmi mnoho energie a musí vytvářet hodně svalové hmoty, už od počátku jejich chovu se dobře ví, že se musí krmit i jádrovým krmivem, a nejvíce bílkovin má oves.

Před staletími se slovo obrok používalo v jiném významu, jednalo se totiž o roční naturální dávky, proto obrok, který platili poddaní svému pánovi, a to v takových komoditách, které se mohly skladovat, tedy především zrní. Pán a jeho rodina byli svou potravou závislí na produktech, které se vyrobily na jimi přímo řízených statcích, to znamená, že to, co dostávali od poddaných - zrní, se ponechávalo jako krmivo pro hospodářská zvířata, především pro koně. Musíme si totiž uvědomit, že až do zcela nedávné doby byla veškerá doprava zcela závislá na koních, a to obrovské množství energie, které bylo vždy k dopravování zboží a lidí potřeba, se muselo vypěstovat na polích. A to byl právě obrok pro koně.

autor: František Urban
Spustit audio