Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!

18. prosinec 2016

Biblický text: Žalm 113; Host pořadu: biblistka Gabriela Vlková z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Haleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci, chvalte jméno Hospodina!
Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i navěky.
Od východu slunce až na západ chváleno buď jméno Hospodina.

Hospodin je vyvýšen nad všemi národy, nad nebesa strmí jeho sláva.
Kdo je jako Hospodin, náš Bůh, jenž tak vysoko trůní?
Sestupuje níže, aby viděl na nebesa a na zemi.

Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka a pak ho posadí vedle knížat, vedle knížat svého lidu.
Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů.
Haleluja.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu