Chotuc - přírodní památka

10. červen 2009

Mezi obcemi Mečíř a Křinec, severně od Nymburka, se v kouzelné polabské krajině vypíná nad okolní rovinu nevysoký, ale přesto již z dálky dobře viditelný vrch Chotuc. Ačkoliv je snadné jeho skryté bohatství pominout a pokračovat v cestě za jinými cíli, vřele vám doporučuji se na tomto místě alespoň na okamžik zastavit.

Jde o významnou přírodní památku vyhlášenou v roce 1998, která má charakter svědecké hory. Tyto povětšinou osamocené hory jsou v naší krajině svědky dob dávno minulých. Tehdy původní zemský povrch dosahoval právě jejich výšky. Díky výlevům lávy, která méně odolný sediment zpevnila, byla jejich temena odolnější vůči permanentním erozním vlivům než okolní krajina. Dodnes jsou významné nejen z hlediska geologického, ale zejména bývají unikátním a vhodným prostředím pro pestrá společenství hmyzu i rostlin. Není neobvyklé, když jsou jejich jižní erozní svahy porostlé stepními teplomilnými společenstvy.

Geologicky je Chotuc opukový útvar o rozloze zhruba 34 hektarů. Okolní krajinu o nadmořské výšce 253 metrů převyšuje o 65 metrů. Vrch je ze 3 stran obklopen zemědělskými pozemky a jižní stranu ohraničuje asfaltová komunikace mezi zmíněnými obcemi Křinec a Mečíř.

Na jižním a jihozápadním svahu, který není zalesněný, se vyskytují ve velké míře travnatá společenstva. Jde zejména o kostřavu walliskou a sveřep vzpřímený. Počátkem 20. století byly tyto svahy osázeny třešněmi, které zde zůstaly dodnes. Prosluněná jižní stráň je místem výskytu mnoha druhů rostlin, z nichž mnohé jsou velmi vzácné. Nejvýznamnější je bezesporu vstavač nachový, který zde roste v počtu asi 80 kvetoucích jedinců, což tuto lokalitu činí botanicky velmi zajímavou. Dalšími vzácnými druhy jsou například kavyl vláskovitý, žluťucha menší, vikev hrachovitá, rozrazil ožankový, krvavec menší, prvosenka jarní, vítod chocholatý a tužebník obecný.

Chotuc - cesta na vrchol s tabulí NS

Ačkoliv je zbytek vrchu pokryt dubohabrovým lesem, lze zde nalézt další vzácné rostlinné druhy. Především budete obdivovat lilii zlatohlavou, ladoňku (nedaleko cesty ke hřbitovu) a klokoč zpeřený. Jeho výskyt je na tomto místě poměrně zajímavý. S největší pravděpodobností jde o výskyt druhotný. Klokoč byl na Chotuci vysazen jako ozdobný keř Janem Rudolfem hrabětem Morzinem v letech 1681 - 1702, kdy došlo k úpravě vrchu včetně vysázení lesíků, okrasných křovin a stromoví. Tuto informaci však nelze exaktně historicky doložit.

Chotuc vás ale obohatí nejen nádherou přírody a kouzelnými výhledy do krajiny. Je rovněž místem s bohatou historií. Již v 6. a 5. století př. n. l. zde bylo hradiště, které zaniklo až s příchodem Keltů. Ti zde zavedli tradici pohanských poutí, které byly natolik oblíbené, že s nimi nebojovalo ani pozdější křesťanství. Církev zde pouze zřídila ve 13. století kapli Nejsvětější Trojice a pokusila se stávajícím poutím vtisknout jiný obsah. V 15. století tu byl vystavěn kostelík, jehož dnešní podoba je dána pozdějšími barokními úpravami.

Pohled z Chotuce

Dopravní informace
Chotuc je nejsnáze dostupný autem.Zaparkovat lze na jeho úpatí. Cesta na vrchol je možná jak ze směru Měčíře, tak z Křince.

Doporučení
Po cestě vede naučná stezka, která vám poskytne komplexní informace o geologii, flóře, fauně i historii místa. Celkem je zde 8 zastavení a délka turisticky nenáročné stezky je přibližně 1,1 km.

Občerstvení
Křinec, případně nedaleký Nymburk.

autor: Martin Lejsal
Spustit audio