Charakteristika Kristova služebníka

Biblický text: 2. Timoteovi 2,1-14Host pořadu: Salesián Ladislav Heryán