Čeští sociální demokraté odmítají schválit rozpočet a válečný úvěr

28. únor 2018

Na konci února 1918 se parlamentní klub českých sociálních demokratů ve vídeňské Říšské radě jednomyslně usnesl, že bude hlasovat proti návrhu rozpočtového provizoria. Vadí jim, že obsahuje návrh na další válečné úvěry.

Podle sociálních demokratů je návrh v rozporu s deklarovaným zájmem vlády směřovat od války k míru. Vláda tak budí podezření, že dál zamýšlí válčit, a stává se nedůvěryhodnou.

Odpovídá tomu i její nedávný záměr militarizovat novináře podobně, jako zmilitarizovala průmyslovou výrobu.


Výsledkem bylo jednomyslné přesvědčení, že klub je věren vůči dosavadnímu postupu vůči rozpočtu a bude hlasovati proti rozpočtovému provisoriu a odmítne válečný úvěr. Brněnský deník Rovnost, 1. března 1918

Do redakcí dosadí vláda vojenské zmocněnce, kteří budou mít právo zasahovat do obsahu novin.

Klub vzal na vědomí zprávu poslance Tusara z jednání s ostatními stranami, sdílejícími podobné rozhodnutí a obavu. Jde o všechny české politické strany v poslanecké sněmovně zastoupené.

Ve stejný den přijalo Jeho Veličenstvo císař Karel v nedalekém Badenu delegaci pražských průmyslníků a dělníků. Vede ji doktor Emil Kolben. Hned 1. března 1918 o tom napíšou vídeňské Dělnické listy:

Logo

„Zaměstnavatelé přednesli Jeho Veličenstvu kritický stav, v jakém se dělnictvo nalézá. Zdůraznili, že vše, co bylo v moci průmyslníků, vykonali, aby trudný stav dělnictva zlepšili a uchovali si pracovní způsobilost dělníků. Po celou dobu války koná dělnictvo vše, co bylo v jeho silách. Zaměstnavatelé však zdůrazňují na nejvyšším místě, že dnešní stav je nadále nemožným a nebude-li rychle zjednána pomoc, nebude možno odvrátiti katastrofy na poli výživy. Poté zástupci dělnictva objasnili bědný život v rodinách dělníků a zdůraznili zejména, že uhelná kalamita vyvolávala katastrofy nevídané…“

Další popis zlé situace dělníků už cenzor nepřipustil a zbytek článku v novinách vybílil.

autor: ern
Spustit audio