Černé čtvrthodinky aneb Archivní poklady z dob válečného vysílání BBC

V+W - druhá polovina 30. let

Zvu vás na další výpravu za méně známými nahrávkami, jež obsahuje archiv zvukových dokumentů Českého rozhlasu. Tentokrát za nahrávkami hlasů Jiřího Voskovce a Jana Wericha.

Při vzpomínce na působení slavné klaunské dvojice označované iniciálami V + W se obvykle vracíme ke zvukovým záznamům z éry předválečného Osvobozeného divadla. Rozhlasový archiv však ukrývá (poté, co se do něj dostaly z archivů ministerstva zahraničních věcí) mnohem méně známé záznamy hlasů obou herců. Jsou jimi tak zvané Černé čtvrthodinky, rozhlasové scénky, které oba herci natáčeli za druhé světové války ve Spojených státech, scénky, které byly poté vysílány prostřednictvím anglické BBC posluchačům v tehdejším Protektorátu Čechy a Morava.

V+W - z dětské besídky-zemědělský rozhlas-1935

Po pravidelné znělce pořadu, která je v první zvukové ukázce na této stránce, zaznívaly od března roku 1941 z vysílání BBC dialogy a aktualizované písně Voskovce a Wericha, v nichž oba herci reagovali na vývoj válečné situace, v nichž se s útočnou satirickou vervou pouštěli do současných politických jevů a zesměšňovali známé postavy mezinárodní i domácí politické scény. Není divu, že jednou z nejčastěji ironizovaných osob se stal vůdce Třetí říše.
(Fotografie, jež rovněž pocházejí z archivu Českého rozhlasu, však válečnou americkou emigraci V+W nezachycují. Proto v několika snímcích připomínám předválečné působení slavné dvojice v divadle a v rozhlase.)

0:00
/
0:00

Ostřím své satiry mířili Voskovec s Werichem velmi často na domácí poměry a terčem jim býval zejména prezident Emil Hácha. Zvlášť silný odsudek si Hácha vysloužil poté, co Hitlerovi symbolicky předal české korunovační klenoty.

Jako podklad válečné satirické tvorby sloužily oběma komikům velmi často písně, které složil už v předválečné době Jaroslav Ježek a k nimž V+W psali nové aktualizované texty.

V+W Balada z hadrů - 1936

Po návratu z Ameriky Jan Werich na válečné působení ve vysílání BBC občas zavzpomínal. Jen údaj o počtu natočených pořadů, který ve vzpomínce zmiňuje, je trochu nadsazený. V knize Potlach, v níž se vrací k americkému pobytu, počet upřesňuje a uvádí, že Černých čtvrthodinek s Voskovcem natočili za tři roky kolem 270. Díky tomu, že v archivech zůstaly tyto pořady uchovány, že jsou dnes obsaženy v archivu Českého rozhlasu (a ve výběru také na CD nosiči, který vydalo nakladatelství Radioservis) máme možnost se k těmto ojedinělým nahrávkám vracet.

Vítězné "V", vydal Radioservis 2008