Byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi

29. listopad 2015

Biblický text: 1 Janova 3,1-2; Host pořadu: Karel Satoria, římskokatolický kněz působící v Dobříši

Hleďte, jak velikou lásku nám Otec daroval: byli jsme nazváni dětmi Božími, a jsme jimi. Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.

Milovaní, nyní jsme děti Boží; a ještě nevyšlo najevo, co budeme! Víme však, až se zjeví, že mu budeme podobni, protože ho spatříme takového, jaký jest.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu