Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy štěstí, radost, optimismus

Biblický text: Římanům 15,13; Host pořadu: Karel Satoria, katolický kněz z Dobříše

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého.