Bože, tys Bůh můj!

14. červen 2015
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Večerní modlitba v horách nad Jordánem

Biblický text: Žalm 63; Host pořadu: Martin Prudký

Žalm Davidův, když byl v Judské poušti.

Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi.

Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně. Má duše se sytí nejtučnější stravou, moje rty plesají, má ústa zpívají chválu.

Když si tě na lůžku připomínám, o tobě rozjímám za nočních hlídek, že jsi mou pomocí býval, ve stínu křídel tvých plesám.

Má duše přilnula k tobě, tvá pravice mě pevně drží. Ti, kdo mi chystají zkázu a o život ukládají, sestoupí v nejhlubší útroby země; vydáni napospas meči za kořist šakalům padnou.

Král se však bude radovat; Bůh bude chloubou všech, kdo přísahají při něm, a budou zacpána ústa těm, kdo zrádně mluví.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu