Bohoslužba Římskokatolické církve z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích

18. říjen 2015

Bohoslužba Církve římskokatolické z kostela sv.Bartoloměje v Pardubicích. Slouží P. Antonín Forbelský.

První zmínka o kostele sv.Bartoloměje pochází již z roku 1295. Původní románský kostel, stejně jako přilehlý klášter, byl však za husitských válek zničen. Na jeho místě nyní stojí pozdně gotická stavba, která měla původně sloužit jako mauzoleum české větve Pernštejnů. Dochovaný severní portál kostela je nejstarší renesanční památkou ve městě. Jednou z nejcennějších památek v interiéru kostela je hlavní oltářní obraz Umučení sv. Bartoloměje z r. 1692-93, dílo slezského malíře Michala Leopolda Willmanna.

Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem Misijní neděle, se slaví každý rok předposlední neděli v říjnu. Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí. Věřící ve všech katolických farnostech světa se během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech.

Spustit audio