Áronské požehnání

1. leden 2012

Biblický text: Numeri 6,22-27. Host pořadu: Biblista Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi:
„Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete žehnat synům Izraele těmito slovy:

»Ať Hospodin ti žehná a chrání tě,
ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv,
ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.«

Tak vloží mé jméno na Izraelce a já jim požehnám.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio