2. list Timoteovi

19. duben 2017

Je druhý ze tří pastorálních listů. Autor se představuje jako apoštol Pavel, o jeho autorství však panují pochybnosti ze stejných důvodů jako u 1. Tm. Pokud jej napsal Pavel, tak asi kolem roku 66 v Římě. Pokud to byl až jeho pozdější žák, tak to bylo až na konci 1. století. Z hlediska obsahu se jedná o duchovní závěť apoštola Pavla, která má zřetelný parenetický charakter.

Timoteus je vybízen, aby neohroženě kázal zvěst evangelia, předával dál víru v Krista a zůstal věrný Kristu stejně jako Pavel. Pozor si má dát na ty křesťany, kteří podlehli falešnému klamu a tvrdí, že vzkříšení, očekávané na konci věků, nastalo.

K teologicky důležitým místům patří místo, ze kterého se odvozuje církevní nauka o inspiraci Písma, kde autor píše, že "veškeré Písmo pochází z Božího ducha" (3, 16). Písmem jsou zde však míněna židovská svatá Písma, křesťanský Starý zákon. Nový zákon jako kanonizovaná sbírka spisů ještě neexistoval.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio