Zimní sčítání labutí velkých v České republice

17. leden 2002

Česká společnost ornitologická (ČSO) organizuje další z řady sčítání labutí velkých v České republice, které se bude konat o víkendu 19. a 20. ledna 2002. Sčítání proběhne na území celé České republiky a zúčastní se ho členové ČSO, členové dalších nevládních organizací, pracovníci odborných institucí, škol i muzeí. K účasti na sčítání labutí je pravidelně prostřednictvím sdělovacích prostředků vyzývána i veřejnost.

Labuť velká ( Cygnus olor ) je naším pravidelně hnízdícím a zimujícím druhem. V zimě se s labutěmi můžeme setkat na nezamrzajících tekoucích i stojatých vodách po celé republice s výjimkou horských oblastí. Při nízkých teplotách však většina rybníků zamrzá a labutě se s dalšími zimujícími vodními ptáky shromažďují na tocích ve městech, což usnadňuje jejich sčítání. Podle průběhu letošní zimy se dá předpokládat, že labutě zastihneme především na tradičních zimovištích, k největším zimním shromaždištím labutí posledních let patří České Budějovice, Strakonice, Praha, Hradec Králové, Pardubice, Brno, Uherské Hradiště a další.

Labuť s mláďaty

Cílem sčítání je sledovat početní změny labutí velkých v České republice. Málokdo si dnes uvědomuje, že labuť je ptačím druhem, který byl do volné přírody záměrně vypuštěn. Trvalá hnízdní populace vznikla až po II. světové válce a na počátku 70. let začalo její rychlé územní šíření. Od roku 1980 probíhá pravidelné sčítání v pětiletých cyklech vždy dva roky po sobě. Sleduje se jak velikost hnízdní populace labutí, kdy sčítání probíhá v polovině června, tak i početní stavy zimujících jedinců v polovině ledna. Připravovaná lednová akce naváže na sčítání labutí v letech 2000-2002 a uzavře cyklus dvou letních a dvou zimních sčítání. Počty zimujících labutí v České republice se v minulých letech pohybovaly mezi třemi a čtyřmi tisíci jedinců. Největší procento se tradičně vyskytovalo v jižních Čechách, ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Nejnižší počet labutí se nalézal v Severomoravském kraji.

Rádi bychom vyzvali širokou veřejnost k účasti na zimním sčítání labutí, které se bude konat v termínu 19.-20. ledna 2002. Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit této akce, by měli ve zprávě uvést:

1)své jméno a adresu

2)datum a čas sčítání

<!-- <emphasi>3)název vodní plochy či vymezení úseku toku, nejbližší obec a okres</emphasis> -->

4)počet labutí na dané lokalitě (pokud možno odlišit počet šedě zbarvených nedospělých jedinců)

5)odkud se sčitatel o akci dozvěděl (název deníku, rozhlasové či televizní stanice apod.)

Výsledky pozorování zasílejte na adresu: Česká společnost ornitologická, Hornoměcholupská 34, 102 00 Praha 10 Hostivař, e-mail: LABUTE@CSO.CZ Bližší informace: Jana Svobodová, katedra ekologie, Lesnická fakulta ČZU, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6, tel. 02/24383781 nebo David Rešl, SCHKO ČR, Kaplanova 31, Praha 4, tel. 02/67994258.

autoři: Jana Svobodová , David Rešl
Spustit audio

Více z pořadu