Zelená energie kravinců

18. srpen 2008

Vyspělé země se dnes na hovězí dobytek dívají jako na potravinový zdroj, ale určitě ne jako na producenty energie. A podle amerických ekologů je to škoda, protože krávy by nám mohly poskytnout nezanedbatelné množství energie. Neobstarávaly by ji ale tak jako v minulosti svými svaly, nýbrž výkaly.

Kravský hnůj, ponechaný svému osudu na pastvinách a hnojištích při svém rozkladu uvolňuje dva plyny, které byly kvůli skleníkovému efektu dány do klatby. Prvním z nich je oxid dusnatý, který podle Mezivládního panelu o klimatických změnách (Intergovernmental Panel on Climate Change) přispívá k oteplování planety 310krát více než oxid uhličitý. Druhým je metan, který atmosféru ohřívá 21krát víc než CO2. Ekologové z University of Texas v Austinu na základě těchto údajů došli k názoru, že kravský hnůj naší planetě rozhodně neprospívá.

Řešení, které by zároveň dokázalo zásobit miliony amerických domácností, vidí v proměně kravinců na ekologické palivo. Hnůj by se za anaerobních podmínek rozkládal na energeticky bohatý bioplyn, který by se spaloval a roztáčel mikroturbíny. Ty by podle článku v časopise Environmental Research Letters mohly při počtu stovek milionů krav chovaných ve Spojených státech vyrábět přibližně 100 miliard kilowatthodin a zásobovat tak elektřinou miliony domácností a kanceláří. Emise skleníkových plynů by se díky tomu měly snížit asi o 99 milionů tun - tedy přibližně o 4 procenta emisí, které vypouštějí uhelné elektrárny.

Spalování bioplynu by samozřejmě do atmosféry uvolňovalo nějaký ten oxid uhličitý, ale bylo by ho mnohem méně, než při spalování fosilních paliv. Optimističtí autoři studie proto bioplyn z kravinců vidí jako velice nadějné řešení pro životní prostředí, které by navíc bylo méně kontroverzní než v současnosti často napadaná biopaliva.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio