Žalm 1: Co dělá a nedělá blahoslavený člověk a co svévolník

11. únor 2007

Biblický text: Žalm 1. Host pořadu: Vedoucí Katedry biblistiky Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Beneš.

Blaze muži, který se neřídí radami svévolníků,
který nestojí na cestě hříšných,
který nesedává s posměvači,
nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon,
nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.
Je jako strom zasazený u tekoucí vody,
který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá.
Vše, co podnikne, se zdaří.

Se svévolníky je tomu jinak:
jsou jak plevy hnané větrem.
Na soudu svévolní neobstojí,
ani hříšní v shromáždění spravedlivých.
Hospodin zná cestu spravedlivých,
ale cesta svévolníků vede do záhuby.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio