Vajíček je celkem pět (úterý 12. května 1998)

12. květen 1998

Kristýna stále sedí na vejcích. Důležitá novinka: těch vajíček je pět, takže můžeme očekávat pořádnou nadílku čápat. Nerad bych to ale zakřikl.

Vzal jsem si k ruce Faunu a do grafu převedl údaje o velikosti snůšky čápa černého a o počtu vyvedených mláďat (na ose x je počet vajec v hnízdě, resp. počet vyvedených mláďat, na ose y počet případů). Docela mě překvapilo, jak jsou si oba grafy podobné, tudíž jak optimistické je jejich vyznění. Úspěšnost vyhnízdění čápů totiž ohrožuje řada faktorů. Pro ilustraci mi dobře poslouží Kristýna: její předloňské hnízdo shodil vítr (naštěstí až po vyvedení mláďat) a loni jí všechna mláďata utloukly kroupy. Abych to zkrátil: držme Kristýně a jejímu (budoucímu) potomstvu palce!

Od čápů k lidem kolem nich: Ivo Budilovi, autorovi Meteoru, je dnes pětašedesát. Když jsem za ním -svým tehdejším šéfem- před málem čtyřmi lety přišel s nápadem sledovat čápy, řekl jen dvě slova: "Proč ne." Má nehynoucí zásluhu na tom, že se ten bláznivý nápad podařilo v Rozhlase prosadit. Ivo, dík a všechno nejlepší!

autor: Miroslav Bobek
Spustit audio