V sedmi krajích Česka zazáří 10 hvězd

9. červen 2014

Unikátní síť deseti oblastních center židovské kultury, díky kterým budou mít návštěvníci možnost seznámit se s židovskou historií a s judaismem v autentickém prostředí a jedinečném pojetí, zpřístupní postupně během letošního června Federace židovských obcí v České republice.

V úterý 10. června bude jako první otevřena synagoga v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi a v ní expozice Judaismus a jeho prameny, jazyk a písmo, která je věnovaná základním literárním pramenům rabínského judaismu ve středověku a v raném novověku.

Rekonstruovaná synagoga se nachází v historické části města asi 200 metrů severozápadně od hlavního náměstí. Byla vystavěna v klasicistním slohu v letech 1828 – 1829 jako víceúčelová stavba na místě starších synagog zničených požáry v letech 1787 a 1827. V jedné polovině budovy se nachází synagogální sál, do druhé části je situován rabínský dům. Synagoga mívala dvě patra ženské galerie, na které se vcházelo schodištěm rabínského domu. K bohoslužebným účelům sloužila do nacistické okupace. Od roku 1962 byla využita jako sklad léčiv, v roce 1995 přešla do vlastnictví Židovské obce v Praze a byla využívána jako depozitář Židovského muzea v Praze.

Synagoga v Mikulově

V rámci projektu Revitalizace židovských památek v ČR – 10 hvězd bylo rekonstruováno a restaurováno celkem patnáct památek v sedmi krajích. Dotace na projekt získala FŽO v rámci Integrovaného operačního programu 5.1, který administruje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. "Jedná se zcela jistě o nejrozsáhlejší projekt obnovy židovských památek financovaný z dotací EU na území České republiky," říká hlavní manažer projektu Jan Kinderman.

V letech 2010 – 2014 bylo do vybraných památek v lokalitách Boskovice, Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev, Plzeň, Polná a Úštěk investováno více než 281 milionů korun. Z toho 85 % pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 15 % z rozpočtu českého státu.

Stálé expozice a data otevření:
Judaismus a jeho prameny, jazyk a písmo – synagoga Brandýs nad Labem, otevření 10. 6.
Architektura synagog v českých zemích – synagoga Nová Cerekev, otevření 11. 6.
Židovská vzdělanost v českých zemích – synagoga Březnice, otevření 12. 6.
Židovští průmyslníci, podnikatelé a vynálezci – synagoga Krnov, otevření 13. 6.
Židovští spisovatelé v českých zemích – židovská škola Jičín, otevření 17. 6.
Židovské tradice a zvyky – synagoga Plzeň, otevření 18. 6.
Židovské školství v českých zemích – Rabínský dům Úštěk, otevření 23. 6.
Jeviště antisemitismu. Případ Leopolda Hilsnera – Rabínský dům Polná, otevření 25. 6.
Židovské čtvrti v českých zemích – obecní dům Boskovice, otevření 26. 6.
Rabi Löw a židovská vzdělanost na Moravě – synagoga Mikulov, 27. 6.

autor: Federace židovských obcí
Spustit audio