V radě Světového luterského svazu poprvé zasedá Češka

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Nově zvolená rada Luterského světového svazu

V radě Luterského světového svazu poprvé zasedá Češka. Na dvanáctém valném shromáždění svazu v Namibii byla zvolena Olga Navrátilová. Je členkou Českobratrské církve evangelické a vyučuje na Evangelické teologické fakultě.

Rada, do které byla Olga Navrátilová zvolená, je složená ze 48 zástupců ze 145 členských církví z celého světa, a řídí Světový luterský svaz mezi jednotlivými valnými shromážděními. Ty se konají jednou za šest let. S ostatními zástupci se tak bude Olga Navrátilová setkávat každý rok na týdenním zasedání.

„Myslím, že pro práci ve Světovém luterském svazu je důležité, když tam přicházejí lidé s různými zkušenostmi a perspektivami. A přeci jen ta naše východoevropská perspektiva je, zdá s,e také důležitá. Snad i v tom, že jsme trochu imunní vůči určitým druhům rétoriky: ‘podpora míru na celém světě, ’ která pochopitelně může zastírat i mnohou nespravedlnost. Takže si myslím, že je důležité, přinášet tam i tuhle perspektivu.“

Druhý úkol, který si Olga Navrátilová klade, je přinášet témata, která jsou důležitá pro církve v různých částech světa, k nám na lokální úroveň:

„Je několik témat, která se dotýkají mnoha církví, což je třeba problém uprchlíků, který my sice máme v Evropě, ale více uprchlíků nakonec mají v Africe, což je velká zátěž pro africké země. Další téma je pronásledování křesťanů v zemích většinově muslimských. Velkými tématy jsou také témata ekologická, protože ty změny klimatu jsou něčím, co dopadá na církve v mnoha zemích světa, v Africe.“

Olga Navrátilová

Upevnění kontaktů se světovými církvemi si od zvolení Olgy Navrátilové do rady Luterského světového svazu si slibuje i Jana Vondrová z ústředí Českobratrské církve evangelické:

„Je to hodně významná událost nejen pro Českobratrskou církev evangelickou, ale i obecně pro náš středoevropský region a doufáme, že ty informace, které se k nám díky tomu přímému kontaktu budou dostávat, budeme schopni nějakým způsobem reflektovat a i více se třeba zapojit do nějakého dění.

Olga Navrátilová upozorňuje na nutnost solidarity mezi církvemi a přehledu, co se v nich děje:

„Například Luterská církev v Rusku je vystavena tlaku ze strany státní správy. Luterská církev v Maďarsku ostatně také.“

Další téma, kterému se Světový svaz luterských církví věnuje, je násilí páchané na ženách:

„Sexuální a jiné, které se zdá být velkým problémem jak v Africe, tak Jižní Americe, v Asii, a to bohužel i v církvích. Během toho shromáždění měl přednášku konžský lékař, který se stará o ženy systematicky znásilňované v konfliktu ve východním Kongu, který mluvil o tomto problému nejen v Kongu, ale celkově. To si myslím, je velmi zásadní téma. My ho v Evropě tolik nepociťujeme, ale přesto zlehčování násilí vůči ženám, domácího násilí, znásilňování, je nakonec i tady často přítomno.“

O těchto tématech Světový luterský svaz nepřemýšlí jen teoreticky, ale pro praktickou práci má i svou diakonickou složku a v některých oblastech spolupracuje i s OSN.