Už milión ptáků v ornitologické databázi

Ledňáček říční - vzácný host exkurze Moravského ornitologického spolku, Tovačov, 4.9.2004.
Ledňáček říční - vzácný host exkurze Moravského ornitologického spolku, Tovačov, 4.9.2004.
Ornitologové a nadšenci do pozorování ptáků překročili včera magický milión záznamů ve své Faunistické databázi ČSO. Toto obrovské množství údajů o výskytu vzácných i běžných ptáků na českém území ukazuje, že lidé mají stále větší zájem o přírodu kolem sebe, rádi ptáky pozorují a rádi se o své zážitky dělí s ostatními. Současně přitom vytvářejí neocenitelné podklady pro ochranu přírody.

Jubilejní miliontý záznam vložil do databáze dnes dopoledne Jan Studecký. Jedná se o pozorování pěti jedinců konipase bílého z letošního června.

„Miliontý záznam je okamžikem, u kterého stojí za to se zastavit,“ říká Zdeněk Vermouzek, ředitel ČSO. „Databáze běží od roku 2010 a přispívá do ní přes 2800 lidí. Nejstarší údaje pocházejí už z roku 1909. Pozorovatelé zdokumentovali výskyt 377 ptačích druhů. Denně přibývá průměrně 1200 pozorování, na jaře ale až 5000. Absolutní rekord byl zaznamenán 8. května 2015 — 5845 pozorování. A co je zajímavé, počet pozorování roste exponenciálně, za každý rok existence databáze se počet pozorování zdvojnásobil.“

Faunistická databáze ČSO je příkladem občanské vědy, nového fenoménu elektronického věku. Jednotliví pozorovatelé přispívají díky svému koníčku k vytváření jedinečných podkladů pro vědeckou práci i ochranu přírody. Za krátkou dobu existence databáze jde o desítky případů, kdy data posloužila při rozhodování státní ochraně přírody nebo byla podkladem pro vědeckou práci. Jedním z dobře viditelných výstupů je Euro Bird Portal který slouží k vizualizaci a výzkumu výskytu ptáků v čase a v prostoru.

Ornitologická exkurze - Vítání ptačího zpěvu

„Velký a rostoucí zájem o pozorování ptáků mne těší nejen proto, že jsem byl u databáze od samotného zrodu myšlenky, ale především protože vytváří dosud neexistující, sdílenou, vpravdě komunitní hodnotu,“ říká Zdeněk Vermouzek. „A pokud je předmětem takového zájmu příroda, je to nejlepší způsob k její ochraně. Velké poděkování patří všem, kdo do databáze přispěli třeba jen jediným pozorováním. A také všem, kdo přispěli finančním darem na její údržbu.“

Faunistickou databázi poskytuje ČSO pod otevřenou licencí, kdokoli tedy může milion záznamů o ptácích nejen prohlížet, ale i stáhnout a dál zpracovávat. I tím se tato unikátní databáze liší od podobných datových zdrojů, včetně těch, které vznikly za veřejné peníze.