Tajemný pás (Božena Němcová)

V pohádce Tajemný pás se Lubomír na dvoře vydává za šaška

Ze sbírky Národní báchorky a pověsti obrozenské autorky pohádek, venkovských povídek, a črt z lidového života.

Božena Němcová: Tajemný pás
Čte Ivan Řezáč. Natočeno v roce 2011, ke stažení ve formátu MP3.

0:00
/
0:00

Sbírka Národní báchorky a pověsti (1845-1847) obsahuje různé žánry lidové prozaické slovesnosti - fantastické i humorné pohádky, vyprávění anekdotického i novelistického rázu, pověsti, legendy. Větší část skladeb se opírá o lidové podání z českého severovýchodu a z Chodska, někdy uvedla autorka do pohádkové podoby látky romantických povídek, několik příběhů je jejím dílem. Při tvorbě pohádek nešlo Němcové o národopisnou dokumentárnost, nýbrž o umělecké zpracování, které učiní původní mluve­ný a improvizovaný text folklórní textem psané literatury. Pochopila, že pohádka jakožto fixovaný „sen" svých lidových tvůrců je neodmyslitelná od reality prostředí, v němž se zrodila a žije, a vnesla tuto realitu českého venkova do svých literárních pohádek pomocí postav venkovského světa, zpodobováním pracovních zvyklostí, výjevů z vesnického životního a ročního cyklu.