Synagogy Čech, Moravy a Slezska – 3. díl

25. leden 2008

Ve třetím pokračování dlouhodobého cyklu s názvem Synagogy Čech, Moravy a Slezska, který vysíláme vždy v lednu, jsme po dvou pražských příkladech zamířili na Moravu. Rádi bychom v příštích letech projeli celou republiku, poznali jednotlivé památky a přesvědčili se, v jakém jsou stavu, případně zda vůbec ještě existují.

Už teď je jasné, že mnohde nás uvítají jen rozvaliny, polozbořené opuštěné synagogy, devastované hřbitovy. Naštěstí to není případ čtyř měst, která nás čekají dnes: Brno, Boskovice, Jevíčko, Lomnice u Tišnova.

Nejvýznamnější a stále živá je židovská obec v Brně. Navštívíme zde původní židovské město, synagogu v Křenové a hřbitov v Židenicích. Podle stejného klíče (město - synagoga - hřbitov) pak projdeme i Boskovice, Jevíčko a Lomnici. V Boskovicích navíc sestoupíme i do židovské rituální lázně mikve.

Některé ze synagog svou původní funkci už sice neplní, ale jsou v dobrém stavu. Každá z nich má svůj "zvuk" a totéž platí i o hřbitovech. Jinak "zní" hřbitov v otevřeném prostoru v Brně, jinak pod zámeckou oborou v Boskovicích, jinak uprostřed stromů v Jevíčku. Jeden z náhrobků je tu zcela vrostlý do jasanu, nebo spíše jasan do něj a celek vypadá neobyčejně malebně. Na hřbitově v Boskovicích jsme narazili na projev nejnovějšího vandalství, jemuž ani při sebevětší snaze nelze zcela předejít...

Naším průvodcem je brněnský architekt Jaroslav Klenovský. Přiblížíme si historii každé ze čtyř židovských obcí i její významné osobnosti, které přispěly k rozvoji zdejšího kraje. Jedním z nejznámějších boskovických rodáků židovského původu byl spisovatel Hermann Ungar. Jeho povídky a hry vyšly v němčině a dodnes jich je přeloženo minimum. To je zřejmě jedním z důvodů, proč se na tohoto "boskovického Kafku", jak jej nazval Ludvík Kundera, neprávem pozapomnělo. V pořadu si ho připomeneme povídkou Bratři.

Zpívat bude kantor brněnské židovské obce Arnošt Neufeld, zazní i jedna z písní na text brněnského spisovatele a divadelníka Ernsta Lothara, jemuž se podařilo včas uniknout před nacisty přes Švýcarsko do USA. Brněnský skladatel Pavel Haas toto štěstí neměl a v roce 1944 byl zavražděn v plynové komoře v Osvětimi.

autor: Vladimíra Lukařová
Spustit audio