Středoevropská divadelní architektura za hranicemi všednosti

02051703.jpeg
02051703.jpeg
Za všednost - či za její hranice - zve ode dneška do Galerie Národní technické knihovny mezinárodní projekt, který má v názvu zkratku TACE (Theatre Architecture in Central Europe). Výstava Za všedností nabízí pohled do historie, vývoje a současnosti divadelní architektury v šesti zemích střední Evropy.

Projekt Za všedností představí na sedm desítek divadelních budov. Každou zemi reprezentuje výběr přibližně deseti divadelních budov či prostorů pro divadlo. Českou republiku zastupuje pražské Národní divadlo, divadlo Alfred ve dvoře a mj. i unikátní bytové divadlo Vlasty Chramostové. O podrobnostech výstavy hovoří hlavní koordinátor Ondřej Svoboda:

0:00
/
0:00

Mezinárodní projekt TACE nepředstavuje jen tuto výstavu, ta je jedním z mnoha jeho výstupů. Vyšla např. publikace (v angličtině), vznikla databáze divadelní architektury na internetu, která je zajímavá mj. i časovou osou, pořádají se workshopy pro studenty architektury a další důležité skutečnosti.

O projektu TACE

02051706.jpeg


Divadelní architektura představuje specifický fenomén evropského kulturního dědictví.
Divadelní budovy jsou výraznými projevy stavebního umění v jeho stylových proměnách od pozdní renesance do současnosti, jejich konstrukce a prostorové řešení reagovalo na dobovou interpretační praxi, ale také ji zpětně ovlivňovalo. Kromě toho vypovídá i o společenských vztazích a jejich proměnách. Vybavení scény je zase důležité z hlediska historie techniky.

Na rozdíl od staveb jiného specifického určení (katedrály, zámky, fortifikace) chybí dokumentace divadelních budov a jejich zařízení v širším geografickém kontextu. Přitom takové široké zpracování by bylo důležité nejen pro bádání v různých oborech, ale i pro současnou divadelní praxi: čím dál větší roli hraje mezinárodní spolupráce umělců a je důležité, aby soudobí inscenátoři měli k dispozici přehledné i podrobné informace o podmínkách, v nichž mohou iniciativně realizovat své představy.

Je jisté, že zpracované a zpřístupněné informace osloví také širší veřejnost. Výzkum divadelní architektury je zaměřen na minulost (paměť, historie, dědictví) stejně jako na budoucnost.

Hlavním cílem projektu je prezentovat dosavadní poznatky a informace o vývoji divadelní architektury ve střední Evropě prostřednictvím komplexní struktury různých forem. Dílčí vývojové tendence v jednotlivých regionech budou zasazeny do kontextu a širšího evropského pohledu díky spolupráci významných dokumentačních a vědeckých pracovišť z pěti evropských zemí. Sdílením a zveřejněním informací o společném kulturním dědictví evropského významu bude posíleno jejich využití ze strany odborníků i široké evropské veřejnosti. Důraz bude kladen i na edukační využití projektu s tím, že některé jeho aktivity budou přímo určené pro studenty a pedagogy odborných a uměleckých škol, ale i na vzdělávací instituce základního a středního stupně. Dlouhodobá udržitelnost projektu bude zajištěna prostřednictvím stěžejní části projektu - vytvořením metodologie popisu divadelní architektury a implementací funkční struktury a prostředí, které umožní další zpracování, aktualizaci a rozšiřování databází a informací.
Databáze technických parametrů scén a budov, která v mezinárodním rozsahu citelně schází, umožní aktivním divadelníkům vyhledání potřebných prostor a kontaktů a stane se tak nástrojem kulturního managementu a podpory mobility umělců stejně jako techniků, sound- a light-designérů, specialistů a architektů.
/zdroj:www.theatre-architecture.eu/

Všechny důležité informace (včetně "divadelní databáze") najdete na internetových stránkách projektu TACE.

Za všedností
12. května - 6. června 2010
Národní technická knihovna
Technická 6, Praha 6 - Dejvice
Otevírací doba: Pondělí – pátek: 10:00 –18:00, sobota: 10:00 –17:00
Vstup volný