Sdělení VONS č. 897: Represe proti manifestacím 15. - 21. ledna 1989

29. leden 1989

Od 15. do 20. ledna 1989 probíhaly v Praze na Václavském náměstí a v jeho okolí každé odpoledne spontánní manifestace občanů, které potlačovala Veřejná bezpečnost, pohotovostní pluk ministerstva vnitra a Lidové milice. Represivní síly jednaly s různou dávkou brutality, nejbezohledněji a nejkrutěji se chovaly ve čtvrtek 19. ledna. Surové a nezákonné zacházení s neozbrojenými a nebránivšími se občany se však nakonec neomezilo jen na prostor náměstí a na značnou část vnitřního města, nýbrž pokračovalo i po předvedení zadržených do úřadoven SNB. Stejně nevybíravě postupovala Bezpečnost vůči občanům, kteří se 21.1.1989 vydali navštívit hrob Jana Palacha do Všetat.

6.1.1989 vládní mluvčí M. Pavel uvedl, že při událostech na Václavském náměstí bylo zadrženo 519 osob, z nichž 79 je trestně stíháno pro tr.č. výtržnictví, proti 96 se vede řízení pro přečin a proti 130 pro přestupek. Podle jeho tvrzení je v lékařské péči 16 osob.

John Bok, bytem Praha 8, podal trestní oznámení na příslušníka VB, který ho 16.1.1989 v jednu hodinu ráno ve vyšetřovně MO VB v Bartolomějské ulici hrubým způsobem urážel, škrtil, lámal mu páteř přes opěradlo židle a vyhrožoval mu zabitím. John Bok byl již od 15.1. ve 14.30 hodin na Václavském náměstí zbit obušky a napaden služebními psy. Po předvedení do Bartolomějské ulice čekal na výslech téměř 10 hodin.

Ivo Muller, Praha 8, v oznámení o tr. činu uvádí, že byl 15.1.1989 v Praze na náměstí Republiky napaden příslušníky SNB, kteří mu způsobili zranění v oblasti ramen a zad v rozsahu, který si vyžádal pracovní neschopnost. Poté byl spolu s dalšími zadrženými vyvezen autobusem na Příbramsko.

Palachův týden, leden 1989, Václavské náměstí

Jedenadvacetiletá Soňa Louženská z Prahy 3 poslala inspekci Krajské správy SNB v Praze zprávu o událostech, jichž byla svědkem 19. ledna v noci. Ve zprávě popisuje, že byla kolem 19. hodiny vytlačena z Václavského náměstí do Vodičkovy ulice. Při tomto zákroky příslušníci bili obušky každého, kdo se jim připletl do cesty, vytahovali lidi násilím z tramvaje a dokonce ztloukli staršího člověka, který pokojně šel na tramvaj. Zvlášť surově zacházeli s mladýmimuži od 14 do 20 let. Nakonec se Soňa Louženská ocitla v místnosti, kde bylo ve třech řadách za sebou asi dvacet židlí, kde musela čtyři hodiny nehybně sedět za neustálého vyhrožování. Během této doby tam byli postupně přiváděni zadržení muži, kteří předtím stáli na chodbě. Byli pouze ve spodním prádle, šatstvo si nesli v náručí. Soňa Louženská se domáhala předvedení k náčelníkovi, příslušníci se jí však vysmáli a vykřikovali: Dneska tady není nikdo náčelníkem!

Šestnáctiletý David Vítek z Prahy 8 byl 19.1.1989 v Bartolomějské ulici nucen spolu s dalšími zadrženými běžet od auta až do 2. patra budovy kordonem policistů, kteří je bili. Na chodbě musel stát svlečený do naha opřený rukama o stěnu.

Miroslav Jirec z Karlových Varů viděl 19.1.1989 na MO VB ve Školské ulici v Praze třiatřicet zadržených, kteří byli po dlouhé hodiny ponižováni a biti, někteří museli stát od 18 hodin do 3.30 hodin druhého dne čelem ke zdi. M. Jirec byl svědkem toho, jak se jeden ze zadržených, Václav Ernest, domáhal propuštění. Tvrdil, že v jeho případě jde o omyl, že byl zadržen cestou z práce a na Václavském náměstí bydlí. Policisté ho odvedli do prvního patra, odkud bylo poté slyšet křik. Zpět se vrátil s utrženým rukávem, plival krev, hystericky se smál a chvílemi plakal. Jelikož nedokázal stát na místě, připoutali ho policisté k okenním mřížím. Jiný zadržený po výslechu omdlel a po nějaké době byl odvezen sanitkou.

Zásah pořádkových sil SNB - zadržení účastníci demonstrace leží u chodníku na Václavském náměstí

Leoš a Michaela Mayerovi z Liberce jeli 21. ledna do Všetat, aby uctili památku Jana Palacha. Když vystupovali z vlaku, byly napadeni několika muži v civilu, kteří s nimi smýkali, kroutili M. Mayerové ruce, L. Mayera srazili na zem a bili ho pěstmi.

Opatření v obci Všetaty, kde je uložen popel studenta Jana Palacha. Ověřování totožnosti občanů příslušníky SNB na nádraží ve Všetatech

Petr Holeček z Prahy 10, jel dne 21.1.1989 do Všetat z nádraží Praha - Vysočany. Na nádrařží bylo mnoho příslušníků SNB, kteří legitimovali četné cestující, některé odváděli. Ve Všetatech stál po celé délce vlakové soupravy kordon policistů, všichni cestující byli fotografováni a filmováni, před vchodem z nádraží stály tři autobusy a několik policejních vozů. Občané byli na nádraží zadržováni a policisté u nich prováděli osobní prohlídky. Poté je autobusy odvezli do místního JZD k výslechu. Petra Holečka policisté na nádražním záchodku surově zbili, přičemž mu přerazili nos a způsobili mu zranění, která si vyžádala hospitalizaci na chirurgii v Praze v Londýnské ulici. Po výsleších byli všichni zadržení opět naloženi do autobusů a rozvezeni daleko od Všetat. Z autobusů bylo vidět, že kolem celých Všetat jsou zátarasy a všechny přístupové cesty jsou zablokovány policií.

V souvislosti s potlačováním pražských spontánních demonstrací Bezpečnost předvedla z domova nebo ze zaměstnání na 48 hodin tyto občany: politického vězně z 50. let Františka Melichara z Prahy, signatáře Charty 77 Martina Palouše z Prahy, Martina Věcheta z Trutnova. V Brně zadržela Bezpečnost signatáře Charty 77 Petra Pospíchala a vyhrožovala mu zastřelením. Signatáře Charty 77 J. Štancla z Litovle policisté odvezli do CPZ do Bruntálu. Během zadržení byl 18 letý JŠ zbit do bezvědomí. Signatář Charty 77 Jaroslav Šabata strávil 48 hodin v CPZ v Hodoníně. Mluvčího Charty 77 Tomáše Hradílka z Lipníku nad Bečvou převezli do CPZ v Přerově. Na 48 hodin byl zadržen též Rudolf Bereza z Ostravy. Předpokládáme, že občanů, kteří byli zadrženi, aniž by se jakékoliv manifestace zúčastnili, bylo víc.

V Praze 29.1.1989

Spustit audio