Ptákům už nebezpečí na R4 nehrozí

8. duben 2015

Průhledné úseky protihlukových stěn podél rušných komunikací nadále představují pro tisíce ptáků smrtelné nebezpečí. Polepy černými siluetami se ukázaly jako neúčinné, přesto se dál k zabezpečení stěn používají. Situace se však díky spolupráci ornitologů se správci komunikací postupně zlepšuje. Skutečně bezpečných stěn tak přibývá.

Doprava představuje pro všechny živočichy vážné nebezpečí, především díky přímým střetům s dopravními prostředky. Neméně rizikové však jsou také úseky protihlukových stěn opatřené transparentními výplněmi. „Zatímco v případě jiných typů staveb opatřených velkými plochami skel bezpečná řešení teprve hledáme nebo je ověřujeme, účinná ochrana protihlukových stěn je známá, jenže není dostatečně využívaná,” říká Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické (ČSO) a doplňuje: „Stále se nám nedaří rozbít zažitý stereotyp vylepování černých siluet, které jsou jako prevence naprosto nedostatečné.”

Ornitologové si proto dali za cíl prosadit ověřená řešení všude tam, kde stále dochází k úhynům. Významného spojence našli v Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je klíčovým správcem silniční sítě v zemi. „Spolupráce s ŘSD je pro nás důležitá. My disponujeme daty o rizikových stěnách, společně pak na základě údajů o úhynech identifikujeme nejnebezpečnější úseky, které ŘSD následně zabezpečí polepem vertikálními pruhy z trvanlivých plastových fólií o šířce alespoň 2 cm s rozestupy do 10 cm,” říká Viktora.

Zatím posledním realizovaným úsekem je asi 1,5 km protihlukové stěny podél rychlostní silnice R4 v katastru obce Klínec, okres Praha-západ. Problémy hlukové zátěže zdejších obyvatel mají snížit stěny vybudované v roce 2014 podél obou stran silnice. Výplně těchto stěn byly však opatřeny, jako mnoho dalších stěn předtím, černými ptačími siluetami. A přímo pod nimi se velmi rychle začaly vršit mrtvolky skutečných ptáků – strnadů, sýkor, červenek, hýlů a dalších druhů. Na přibližně kilometrovém úseku bylo nalezeno celkem 12 zabitých jedinců! Do měsíce po předání podkladů však byly rizikové úseky stěn doporučeným způsobem zabezpečeny.

Ptáci uhynulí na Karlovarské ulici - sýkora uhelníček

Nyní jsou zpracovány podklady pro zabezpečení další PHS, v tomto případě v katastru Liberec-Rochlice na silnici č. 14H poblíž křížení s rychlostní silnicí R35. Její zabezpečení proběhne v okamžiku, kdy to venkovní teploty dovolí – aby páska držela, musí být nad 15°C.

A další nebezpečné stěny? Ty v tuto chvíli ornitologové hledají. „Při hledání rizikových úseků protihlukových stěn může pomoci každý. Byla by velká škoda místa, kde ptáci hynou, nechat nezabezpečená a spolupráci se správci komunikací nevyužít,” uzavírá Viktora.

Jak tedy postupovat? Nálezy uhynulých ptáků zdokumentovat a údaje o úhynech zapsat do databáze na stránkách avif.birds.cz s poznámkou „mrtvý pod skleněnou plochou” a popisem protihlukové stěny nebo její nebezpečné partie. Údaje o úhynech a jejich snímky můžete také posílat na e-mailovou adresu viktora@birdlife.cz.

autor: Česká společnost ornitologická
Spustit audio