Ptákem roku 2005 je skřivan polní!

5. leden 2005

Na Hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout - kdo by neznal tuto pranostiku věnovanou jednomu z našich nejznámějších pěvců? Je ale tato pranostika skutečně pravdivá? Co vlastně víme o životě skřivana polního?

Na tyto otázky Vám odpoví kampaň České společnosti ornitologické Pták roku 2005 - skřivan polní, která se snaží upozornit na tohoto typického představitele zemědělské krajiny. I když se stále jedná o jednoho z nejběžnějších pěvců, který je veřejnosti známý především pro svůj vytrvalý zpěv, přednášený ve vysokých výškách nad poli a loukami, jeho početnost se v posledních 40 letech snížila v Evropě o více než 50 %. Součástí kampaně Pták roku 2005 bude i sledování jarního příletu skřivana, další doprovodné akce na webu ČSO a pochopitelně i vydání již tradiční brožury Pták roku 2005 - skřivan polní, která bude pro zájemce od února k dispozici v sekretariátu ČSO či v on-line verzi na webu ČSO www.birdlife.cz. Vydání brožury je načasováno na únor, protože právě v tomto měsíci se k nám skřivani vrací ze svých zimovišť.

Kampaň Pták roku patří mezi tradiční akce České společnosti ornitologické (ČSO), poprvé byla vyhlášena už v roce 1992. Cílem této kampaně je nejen přiblížit veřejnosti život vybraného ptačího druhu, ale především upozornit na nebezpečí, která mu hrozí, a současně na možnosti aktivní ochrany. Největším úspěchem kampaně však zůstává, když se díky ní veřejnost začne zajímat o problematiku ochrany ptactva a přírody. Proto vždy nabízíme veřejnosti možnost zapojit se do jednoduchého "výzkumu", jehož výsledky shromažďujeme, vyhodnocujeme, a veřejnost poté zpětně informujeme. Ptáka roku vybírá výbor ČSO tak, aby splňoval několik kritérií: měl by být veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý (např. způsobem hnízdění), důležité je také, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat, proto to často bývají např. ptáci žijící v blízkosti lidských sídel nebo v zemědělské krajině. Rozhodně by to neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým způsobem života.

K největšímu úbytku skřivana polního dochází v zemích západní Evropy. V Německu, Holandsku, Lichtenštejnsku a Velké Británii došlo od roku 1980 k poklesu o více než 50 %. Vinu na tom má především zemědělská politika Evropské unie, která byla na počátku zaměřena především na produkci potravin. S rostoucí intenzitou zemědělské výroby však docházelo k úbytku biodiverzity a poklesu početnosti ptačích druhů zemědělské krajiny, jak to dokládají i výsledky celoevropského monitoringu běžných ptačích druhů. Skřivana kromě zemědělství ohrožuje také lov na zimovištích, celkem je skřivan loven v šesti zemích (Francie, Španělsko, Malta, Kypr, Itálie a Řecko). Např. na Kypru se přibližně pětina lovců specializuje přímo na skřivana polního a každý z nich průměrně uloví ročně okolo 40 skřivanů. Vliv lovu ovšem není zdaleka tak negativní jako intenzivní zemědělství, protože počet ulovených skřivanů dosahuje pouze 4-6 % zimující populace.

Skřivan polní

Také v České republice došlo během posledních 20 let k poklesu početnosti o 20 %. Brožura Pták roku 2005 však neukazuje pouze na ohrožující faktory, ale současně se snaží navrhnout i možné způsoby ochrany skřivana. Hlavní díl odpovědnosti za zachování pestré zemědělské krajiny ovšem leží na zemědělcích, kteří v krajině hospodaří a tím ovlivňují nejen život skřivana polního, ale i naše životní prostředí.

"Skřivan po staletí dělal věrného společníka nejen zemědělcům pracujícím na poli, ale všem, kteří vyrazili do přírody za odpočinkem a odreagováním. Snad i v budoucnu bude taková procházka vždy doprovázena vytrvalým "nebeským" zpěvem skřivana," říká Lucie Hošková z České společnosti ornitologické.

Více informací o skřivanovi polním přinese brožura Pták roku 2005 - skřivan polní, která obsahuje také spoustu fotografií, množství pranostik a dalších kulturních odkazů věnovaných skřivanovi a také dotazník pro veřejnost týkající se výskytu skřivana v různých typech prostředí. Každý, kdo nám vyplněný dotazník zašle, bude po skončení akce informován o jejích výsledcích. Brožura bude od února k dispozici v sekretariátu České společnosti ornitologické.

Pro milovníky internetu vznikne na našich stránkách www.birdlife.cz on-line verze brožury, která se bude kampani Pták roku věnovat a budou se na ní objevovat aktuální informace. K dispozici zde bude i zmíněný dotazník. Kromě toho se návštěvníci webových stránek mohou sami zúčastnit fotosoutěže s cenami, zaměřené na problematiku ptáků v zemědělské krajině.

Pro další informace kontaktujte: Václav Zámečník, koordinátor programu ČSO Zemědělství a rozvoj venkova a autor brožury Pták roku 2005 - skřivan polní; tel: 274780601, e-mail: zamecnik@birdlife.cz nebo Lucie Hošková, tajemnice ČSO; tel: 274866700, e-mail: hoskova@birdlife.cz.

autor: Lucie Hošková
Spustit audio

Více z pořadu